2022-10-24 14:17Nyheter

Uthållighet Bankgirots fokus i utmanande planering

Jonas Rörsgård, Chief Business Officer, Bankgirot- För Bankgirot gäller det att balansera verksamheten i transformationen, säger Jonas Rörsgård Chief Business Officer. - Vi förbereder avvecklingen av nuvarande tjänster och ska samtidigt säkerställa stabil leverans till sista transaktion.

Som Bankgirots Chief Business Officer ansvarar Jonas Rörsgård för den dagliga kunddialogen och att tjänsterna är up to date. Samtidigt planeras avvecklingen av Bankgirots tjänster. Två uppdrag som kan verka motsägelsefulla men som ändå går hand i hand enligt honom.

- För oss på Bankgirot gäller det att balansera våra uppdrag och vår verksamhet på ett bra sätt, säger Jonas Rörsgård.
- Vi behöver förbereda för att avveckla våra tjänster samtidigt som vi ska säkerställa en stabil leverans både, produkt- och servicemässigt, så länge det behövs.

Betalmarknadens transformation innebär en övergång från nuvarande system och struktur till en ny nordisk betalinfrastruktur där clearing, avveckling och betaltjänster ska erbjudas av andra aktörer än Bankgirot. En övergång som är både komplex och ansvarsfull.

- I dagsläget märks inte transformationen så mycket hos till exempel vår kundservice dit företag och bankernas medarbetare hör av sig för att få stöd i sitt dagliga arbete med Bankgirots tjänster. Och så ska det ju helst vara hela vägen in i en ny infrastruktur, säger Jonas Rörsgård.

Våra medarbetare deltar aktivt i flera arbetsgrupper, till exempel i Riksbankens planering av införandet av RIX-INST, det system som ska hantera clearing och avveckling i realtid för till exempel Swish.

För de som ansvarar för Bankgirots tjänster märks däremot transformationen tydligt.
- Våra medarbetare deltar aktivt i flera arbetsgrupper, till exempel i Riksbankens planering av införandet av RIX-INST, det system som ska hantera clearing och avveckling i realtid för till exempel Swish, berättar Jonas Rörsgård.
- De arbetar också intensivt i det branschgemensamma programmet som samordnar och planerar marknadens transformation för betaltjänster som lönebetalningar, e-faktura och Autogiro.

Samarbetet med de nya ägarna, P27, löper också på. Något som han menar kommer att utvecklas ytterligare över tid.
- Jag uppfattar att Bankgirots kompetens är efterfrågad av vårt moderbolag. P27:s uppdrag är ju att skapa en ny plattform för både svenska och gränsöverskridande betalningar. Bankgirot stöttar upp där vi kan.

Det är många parter som de kommande åren ska genomföra stora förändringar för samhällsbärande system.

Han menar att Bankgirots roll i transformationen är tydlig och att bolaget ligger bra till i planeringen.
- Bankgirots främsta uppdrag är att säkerställa stabiliteten i nuvarande infrastruktur till sista transaktion. När en ny infrastruktur är på plats ska vi avveckla våra produkter och vår verksamhet.

Bankgirots Chief Business Officer ser utmaningar både för Bankgirot och kunderna under transformationen.
- Det är många parter som de kommande åren ska genomföra stora förändringar för samhällsbärande system, säger Jonas Rörsgård.

Bankgirot har planer för hur avvecklingen ska gå till, men också fokus på uthållighet för att kunna hålla igång verksamheten tills det nya är klart.
- Transformationen kommer att pågå i flera år och under den tiden behöver Bankgirot se till att våra produkter och tjänster lever upp till nya krav och regelverk.
- Det kommer att finnas ett varierande mått av osäkerhet under hela resan. När Bankgirot i dagsläget planerar gör vi utrymme för flexibilitet och har en tidsmarginal för att ha möjlighet att hantera förseningar som kan uppstå. Fokus ligger på att även fortsättningsvis ha väl fungerande IT-system, nödvändig kompetens i bolaget och en solid finansiering.

I dialogen vill vi stötta både transformationsarbetet som helhet och de enskilda kunderna. Det handlar om att bidra med vår kompetens och tillsammans hitta lösningar.

Att kunddialogen är viktig är något Jonas Rörsgård understryker och han trycker på Bankgirots rådgivande roll.
- Vi har en löpande dialog med våra kunder och andra intressenter i både marknadsgemensamma forum och i Bankgirots egna forum. Dessutom förs en separat bilateral dialog med varje kund.
- I dialogen vill vi stötta både transformationsarbetet som helhet och de enskilda kunderna. Det handlar om att bidra med vår kompetens och tillsammans hitta lösningar.

Jonas Rörsgård betonar vikten av öppenhet och att Bankgirot också behöver information från sina kunder bankerna för att kunna göra en så effektiv och träffsäker planering som möjligt.
- Det är också något vi behöver balansera, avslutar han.


Om Bankgirot

Bankgirot är ett svenskt clearinghus med över 60 års erfarenhet av att leverera marknadsledande finansiell infrastruktur. Varje dag strömmar 8 miljoner transaktioner eller 76 miljarder kronor genom Bankgirots betalningssystem. Våra 160 medarbetare säkerställer system som möjliggör bland annat Autogiro, e-faktura och Swish. Vi garanterar den svenska betalmarknaden med tillstånd från Finansinspektionen.


Kontaktpersoner

Mattias Dahllöf
Kommunikationsansvarig
Mattias Dahllöf