2022-05-24 11:51Nyheter

Så säkrar Bankgirot stabiliteten till sista transaktion

Rosel Johard, Chef CIO Office på Bankgirot.För en stabil och säker leverans i den befintliga svenska betalningsinfrastrukturen behöver Bankgirot fortsätta att förvalta, uppgradera och livscykelhantera produkter, tjänster och system, säger Rosel Johard chef CIO Office.

Bankgirots uppdrag i den omfattande och komplexa transformationen av Sveriges betalmarknad är tydligt: Nuvarande tjänster ska fungera som vanligt flera år framåt tills en ny betalinfrastruktur finns tillgänglig. Att uppdraget har en ändlig tidshorisont där Bankgirots tjänster till slut ska avvecklas innebär flera utmaningar – inte minst ur ett drift- och IT-perspektiv.

- För att även fortsatt säkerställa stabil och säker leverans i den befintliga svenska betalningsinfrastrukturen behöver Bankgirot kontinuerligt fortsätta att förvalta, uppgradera och livscykelhantera produkter, tjänster och system, säger Rosel Johard chef CIO Office på Bankgirot.

Myndigheternas krav på Bankgirot när det gäller regelefterlevnad minskar inte nu eller inom överskådlig framtid.

Bankgirot planerar för att avveckla tjänster och system i takt med marknadens beslutade transformationsplaner. Samtidigt förändras omvärldens förväntningar och krav.
- Myndigheternas krav på Bankgirot när det gäller regelefterlevnad minskar inte nu eller inom överskådlig framtid, menar Rosel Johard.
- Snarare ser vi, liksom andra aktörer på marknaden, en ökad reglering där regelverk, särskilt inom säkerhetsområdet, ska implementeras.

System och applikationer ska förvaltas och uppdateras för att möta nya krav och säkerställa en stabil och säker drift.

En fortsatt hög driftkvalitet i kombination med ett ändligt uppdrag innebär ett behov av balans mellan utvecklande insatser och kostnadseffektivitet. För att se till att Bankgirot lever upp till myndigheternas och marknadens krav behövs kontinuerliga analyser, anpassningar och investeringar tills Bankgirot inte längre har ett kundåtagande.

- System och applikationer ska förvaltas och uppdateras för att möta nya krav och säkerställa en stabil och säker drift, säger Rosel Johard
- Vi letar även effektiviseringsmöjligheter för att underlätta en effektiv transformation och för att möjliggöra en kostnadseffektivitet.

Marknadens transformation till en ny betalningsinfrastruktur är komplex med många intressenter. Som i alla stora förändringsprojekt skapar detta behov av kontinuerliga anpassningar i tidplan och av lösningar.
- Bankgirot behöver vara förberett för avveckling av tjänster och produkter enligt marknadens gällande transformationsplaner och samtidigt kunna ha en uthållighet och flexibilitet framåt, påpekar Rosel Johard.
- Detta är något vi säkerställer tillsammans med våra leverantörer och partners.

En öppen och transparent dialog kring de omställningar som sker, både hos oss och kunderna, är viktig för att säkerställa en hög kvalitet i leveranserna.

Hon betonar vikten av kommunikationen med kunderna under transformationen.
- Vi ser redan idag ett förändrat beteende hos våra kunder bankerna. En öppen och transparent dialog kring de omställningar som sker, både hos oss och kunderna, är viktig för att säkerställa en hög kvalitet i leveranserna till och från Bankgirot.

Rosel Johard understryker att den stora delen av arbetet på Bankgirot är att säkerställa den dagliga leveransen.
- Bankgirots viktigaste tillgång de kommande åren är medarbetarna som under många år byggt upp en gedigen kunskap om den svenska betalningsinfrastrukturen.
- Tillsammans fortsätter vi med stolthet att dagligen leverera hög kvalitet till våra kunder nu och framåt, avslutar hon.

 


Om Bankgirot

Bankgirot är ett svenskt clearinghus med över 60 års erfarenhet av att leverera marknadsledande finansiell infrastruktur. Varje dag strömmar 8 miljoner transaktioner eller 76 miljarder kronor genom Bankgirots betalningssystem. Våra 160 medarbetare säkerställer system som möjliggör bland annat Autogiro, e-faktura och Swish. Vi garanterar den svenska betalmarknaden med tillstånd från Finansinspektionen.

Kontaktpersoner

Mattias Dahllöf
Chief Communication Officer
Mattias Dahllöf