2022-02-17 16:24Nyheter

Bankgirot och P27: Olika bolag med olika uppdrag men ett gemensamt mål

Anderas Darner, Bankgirot, och Martin Georgzén, P27 Anderas Darner, Bankgirot och Martin Georgzén, P27 ser bolagens olika roller och ett gemensamt mål.

I den omfattande transformationen på betalmarknaden är intressenterna många. Två viktiga spelare är P27 och Bankgirot. Sedan i juli förra året finns bolagen i samma koncern, men vem gör egentligen vad? Andreas Darner, Chief Strategy Officer på Bankgirot, och Martin Georgzén, Head of Business Execution på P27, reder ut förhållandena.

P27:s förvärv av Bankgirot ses som ett viktigt steg för att genomföra transformationen från dagens svenska betalinfrastruktur, som drivs av Bankgirot, till den nya nordiska infrastruktur som skapas av P27.

- Att Bankgirot blivit ett dotterbolag till P27 är en viktig pusselbit för att skapa de bästa förutsättningarna i transformationen, menar Martin Georgzén.
- Med var sitt clearingtillstånd hade bolagen annars varit konkurrenter och inte fått prata med varandra – det kan vi nu.

Den stora skillnaden är att P27 har ett nordiskt perspektiv och skapar en plattform som ska genomföra både lokala och gränsöverskridande betalningar.

Även om bolagen ingår i samma koncern har bolagen var sin styrelse och inriktningen skiljer sig dem emellan. Martin Georgzén ser både likheter och skillnader i de två bolagens uppdrag.
- Kärnuppdraget för både Bankgirot och P27 är att hantera betalningar som licensierade clearinghus, säger han.
- Den stora skillnaden är att P27 har ett nordiskt perspektiv och skapar en plattform som ska genomföra både lokala och gränsöverskridande betalningar. Det ska vi göra med minst samma effektivitet och säkerhet som Bankgirot gjort hittills, med nya europeiska standardformat som bas.

Andreas Darner instämmer.
- Bankgirots huvuduppdrag är att driva och ansvara för den nuvarande betalinfrastrukturen i Sverige, säger han.
- Ett viktigt samhällsbärande uppdrag som vi tills vidare ska fullgöra med bibehållen eller ökad stabilitet.
- P27 bygger en ny nordisk betalinfrastruktur dit både svenska och andra nordiska betalflöden ska flytta, fortsätter han.
- När den svenska marknaden till slut har flyttat över betaltjänster och betalningar till den nya infrastrukturen ska Bankgirot ansvarsfullt avveckla sina tjänster och i slutänden verksamheten i sin helhet.

Bankgirot och P27 samverkar kring våra två planer för att undvika risker och göra transformationen så smidig som möjligt

Trots skilda uppdrag är det gemensamma målet en så smidig förflyttning av betalflödena som möjligt. Båda bolagen deltar i planeringen av marknadens koordinering inom Svenska transformationsprogrammet, som drivs av Bankföreningen, men har också forum för ömsesidig samverkan.

- I en transformation med en så här hög grad av komplexitet där många intressenter ansvarar för olika delar behövs en hög grad av samordning – inget får gå fel, säger Andreas Darner.
- Bankgirot och P27 samverkar kring våra två planer för att undvika risker och göra transformationen så smidig som möjligt.
Martin Georgzén fyller i:
- Som bolag i samma koncern samverkar vi också för att se hur vi kan stötta varandra. Bland annat bidrar Bankgirot med sin erfarenhet och kompetens i kunskapsutbytet vid formandet av framtida system och tjänster, säger han.
- Vi är fortfarande en ny koncern. Samarbetet kommer att utvecklas framöver och förädlas.

Tillsammans med marknaden ska Bankgirot och P27 se till att skapa en stabil transformation som uppfyller det samhällsbärande uppdrag vi har.

På frågan om de viktigaste uppgifterna under 2022 för respektive bolag speglar svaren de olika uppdragen.

- Både under 2022 och framåt förstärker och uppgraderar Bankgirot den befintliga infrastrukturen, säger Andreas Darner.
- Det kommer vi att fortsätta med så länge det behövs. Vi fortsätter också att planera och förbereda avvecklingen av våra tjänster.

Martin Georgzén ser ett intensivt år framför sig.
- Under 2022 jobbar vi på P27 hårt för att börja hantera realtidsbetalningar i svenska kronor. Målet är att gå live i slutet på 2022.

Den gemensamma ambitionen för året är solklar.
- P27 och Bankgirot fortsätter även framåt att samverka kring de båda bolagens planer och marknadens övergripande plan för en säker och effektiv transformation, säger Martin Georgzén.

Andreas Darner håller med.
- Tillsammans med marknaden ska Bankgirot och P27 se till att skapa en stabil transformation som uppfyller det samhällsbärande uppdrag vi har.


Om Bankgirot

Bankgirot är ett svenskt clearinghus med 60 års erfarenhet av att leverera marknadsledande finansiell infrastruktur. Varje dag strömmar 7 miljoner transaktioner eller 73 miljarder kronor genom Bankgirots betalningssystem. Våra 160 medarbetare utvecklar Bankgirosystemet och Betalningar i realtid. Bankgirots system möjliggör bland annat Swish, Autogiro och e-faktura. Vi garanterar den svenska betalmarknaden med tillstånd från Finansinspektionen.


Kontaktpersoner

Mattias Dahllöf
Kommunikationsansvarig
Mattias Dahllöf