2021-10-14 16:39Nyheter

Bankgirot - Öppet till sista transaktion

Sara Lannerhjelm Frisk, COO BankgirotSara Lannerhjelm Frisk, COO Bankgirot

Förberedelserna för transformationen av den svenska betalmarknaden pågår – både på marknaden och hos Bankgirot. För Sara Lannerhjelm Frisk, Bankgirots COO, är uppdraget tydligt: Befintliga tjänster ska fungera som vanligt till dess att alternativ finns. Först då kommer Bankgirot att på ett ansvarsfullt sätt avveckla befintliga tjänster.

En komplex flytt
Framöver är marknadens plan att clearing och avveckling av betaltransaktioner ska hanteras av andra aktörer än Bankgirot. Flera banker vill samtidigt erbjuda sina kunder andra betaltjänster än de som Bankgirot erbjuder idag.
Bankgirot planerar därför att avveckla befintliga produkter och tjänster i takt med den transformationsplan som Svenska transformationsprogrammet kommit överens om.

- Det vi ser framför oss är en omfattande och komplex flytt som kommer att involvera i stort sett hela betalsverige, säger Sara Lannerhjelm Frisk, COO på Bankgirot.

- Många aktörer behöver samverka för att transformationen ska bli så effektiv och framgångsrik som möjligt. 

Bankgirot förbereder
Förberedelserna för en ansvarsfull avveckling av Bankgirots tjänster har pågått under en lång tid.

- För att säkerställa stabilitet under hela transformationen behöver Bankgirot vara förberett på att följa den vid var tid gällande transformationsplanen, och samtidigt kunna hantera eventuella förseningar, säger Sara Lannerhjelm Frisk.

Alternativ på plats innan avveckling
För Sara Lannerhjelm Frisk är Bankgirots uppdrag i transformationen självklara.

- Att säkerställa stabilitet i befintlig leverans till sista transaktion är det viktigaste för Bankgirot, säger hon.

- Befintliga tjänster ska fungera som vanligt till dess att alternativ finns. Först då kommer Bankgirot att på ett ansvarsfullt sätt avveckla befintliga tjänster.

 


Om Bankgirot

Bankgirot är ett svenskt clearinghus med 60 års erfarenhet av att leverera marknadsledande finansiell infrastruktur. Varje dag strömmar 7 miljoner transaktioner eller 73 miljarder kronor genom Bankgirots betalningssystem. Våra 160 medarbetare utvecklar Bankgirosystemet och Betalningar i realtid. Bankgirots system möjliggör bland annat Swish, Autogiro och e-faktura. Vi garanterar den svenska betalmarknaden med tillstånd från Finansinspektionen.


Kontaktpersoner

Mattias Dahllöf
Kommunikationsansvarig
Mattias Dahllöf