2023-06-20 10:34Nyheter

Bankgirot och P27 i samverkan för dagens och framtidens svenska betalinfrastruktur

Jonas Rörsgård,Bankgirot, och Martin Georgzén, P27.Jonas Rörsgård, Bankgirot, och Martin Georgzén, P27, driver den gemensamma kunddialogen och arbetar tätt ihop i projektet tillsammans med kollegor från de båda bolagen.  

P27:s vision att skapa framtidens nordiska betalinfrastruktur är inte längre aktuell, men behovet av ett moderniserat betalningssystem i Sverige är lika stort som tidigare. Därför har Bankgirot och P27 startat ett gemensamt projekt för att modernisera och framtidssäkra den svenska betalinfrastrukturen.      

Det gemensamma projektet är i uppstart och drivs tillsammans av Bankgirot och P27. Syftet är att säkra och omvandla den nuvarande betalinfrastrukturen i Sverige. Projektets ena uppdrag är att identifiera vad som behöver göras för att den nuvarande betalinfrastrukturen ska fungera under längre tid än tidigare planerat. Det andra uppdraget är att ta reda på vilka förändringar som behöver göras på lång sikt och att ta fram förslag på hur framtidens betalinfrastruktur ska se ut.

Det är en gemensam resa som påbörjas nu, medarbetarna på Bankgirot och P27 kommer från två olika uppdrag och ser på uppgiften från olika håll. Att slå ihop våra erfarenheter och kompetenser ger projektet bästa möjliga förutsättningar.  

Jonas Rörsgård, Bankgirot

Jonas Rörsgård, Chief Business Officer på Bankgirot, och Martin Georgzén, Head of Customers and Relations på P27, driver den gemensamma kunddialogen och arbetar tätt ihop i projektet tillsammans med kollegor från de båda bolagen.           

- Det är en gemensam resa som påbörjas nu, medarbetarna på Bankgirot och P27 kommer från två olika uppdrag och ser på uppgiften från olika håll. Att slå ihop våra erfarenheter och kompetenser ger projektet bästa möjliga förutsättningar, säger Jonas Rörsgård.
- Behovet av att modernisera svensk betalinfrastruktur är överhängande, oavsett om det ska göras på nordisk nivå eller inte. Därför sätter vi tillsammans av resurser för att starta upp det gemensamma projektet. Det finns en stor vilja på alla nivåer i båda organisationerna att det här ska bli bra, säger Martin Georgzén.

Behovet av att modernisera svensk betalinfrastruktur är överhängande, oavsett om det ska göras på nordisk nivå eller inte. Därför sätter vi tillsammans av resurser för att starta upp det gemensamma projektet.  Martin Georgzén, P27

Bankgirot fortsätter garantera betalsverige
Transformationen av betalsverige fortsätter trots att P27 inte längre ska bygga en nordisk betalinfrastruktur. Behovet kvarstår; nya svenska lösningar behövs för att leva upp till de standarder och krav som gäller idag. Vilken lösningen än blir i framtiden kommer den att ta tid att få på plats.

- Planen har varit att Bankgirot skulle finnas på plats till 2026, men vi kommer att behöva finnas kvar under en längre tid än så. Bankgirots grunduppdrag är att säkerställa stabilitet i befintlig infrastruktur och den leveransen fortsätter att vara första prioritet, säger Jonas Rörsgård.

Att Bankgirot ska fortsätta att garantera betalsverige på längre sikt än planerat får konsekvenser. Att utreda vilka de blir och vad som behöver göras för att säkra nuvarande betalinfrastruktur under en längre period än tidigare planerat är alltså projektets ena uppgift. Grunden är bankernas behov.

Valideringen är det första steget i en iterativ process för projektet. Vi kommer att föra en dialog med de banker som vill delta och bidra med synpunkter.  Jonas Rörsgård, Bankgirot

Kundernas engagemang behövs
Även i den andra uppgiften, att ta fram förslag på framtidens betalinfrastruktur, utgår från marknadens behov. Projektet har inlett en strukturerad dialog med bankerna för att ta reda på hur deras behov ser ut idag och om det förändrats sedan 2018 – då P27 genomförde en liknande behovsanalys. För att fånga marknadens behov idag genomförs en valideringsdialog med bankerna i olika möten.

- Valideringen är det första steget i en iterativ process för projektet. Vi kommer att föra en dialog med de banker som vill delta och bidra med synpunkter, säger Jonas Rörsgård.

Det är av största vikt att Bankgirots och P27:s kunder engagerar sig och deltar i dialogerna, poängterar både Jonas och Martin Georgzén.

- När vi ska designa en lösning måste den vara validerad av bankerna, så det är avgörande att bankerna deltar aktivt i valideringsprocessen nu, säger Martin Georgzén.
Martin betonar att man kommer att göra allt för att återanvända så mycket som möjligt av tidigare arbete.

Dialogen med kunder behöver få ta tid
Valideringen pågår fram till början av hösten, någon exakt tidplan finns ännu inte.

- Det kommer att dyka upp en mängd följdfrågor som behöver hanteras. Diskussionen med marknaden kommer att fortsätta under hösten parallellt med att vi skissar på lösningar och modeller börjar tas fram, säger Jonas Rörsgård.

Det är av största vikt att Bankgirots och P27:s kunder engagerar sig och deltar i dialogerna.

Mer information kommer gradvis i takt med att projektet fortsätter. Jonas Rörsgård och Martin Georgzén belyser att befintliga regelverk gäller och att projektet inte förändrar något i styrningen av Bankgirot och P27. Befintliga kundforum på Bankgirot kommer att finnas kvar tills vidare. 

- Ägarstrukturen för de båda bolagen är densamma som tidigare; P27 äger Bankgirot och P27 ägs i sin tur av Danske Bank, Handelsbanken, Nordea, OP Financial Group, SEB och Swedbank, säger Martin Georgzén.

Både han och Jonas Rörsgård är nöjda så här långt in i projektet.
- Vi har presenterat hur vi ska gå framåt för kunder och intressenter och fått bra återkoppling hittills. Dessutom kommer vi inom bolagen närmare varandra. Det har varit ett bra samarbete – både mellan P27 och Bankgirot, men också med våra kunder, avslutar Jonas Rörsgård.


Om Bankgirot

Bankgirot är ett svenskt clearinghus med över 60 års erfarenhet av att leverera marknadsledande finansiell infrastruktur. Varje dag strömmar 8 miljoner transaktioner eller 76 miljarder kronor genom Bankgirots betalningssystem. Våra 160 medarbetare säkerställer system som möjliggör bland annat Autogiro, e-faktura och Swish. Vi garanterar den svenska betalmarknaden med tillstånd från Finansinspektionen.


Kontaktpersoner

Mattias Dahllöf
Kommunikationsansvarig
Mattias Dahllöf