2023-06-20 10:12Nyheter

Förändring och uppgradering är vardag för Bankgirots IT-verksamhet

Jonas Gavelin, CIO, BankgirotVårt arbete med att ständigt förbättra och anpassa verksamheten och leveransen fortsätter för att möta de krav som finns, säger Jonas Gavelin, CIO, på Bankgirot.

Trots mer än 60 år på nacken är Bankgirosystemet vid god hälsa. Detta tack vare alla de små och stora uppdateringar som gjorts över tid, det menar Jonas Gavelin, Chief Information Officer på Bankgirot. När han blickar framåt ser han ett fortsatt behov av att anpassa bolagets tekniska miljöer – framför allt till de krav som marknaden och kommande regelverk ställer.

En bra fabrik i grunden
Med mer än 25 års erfarenhet av ledning och styrning av IT-verksamhet, varav de tre senaste på Bankgirot, är Jonas Gavelin van att navigera i en föränderlig värld.
När Bankgirot nu planerar för en längre tidshorisont än tidigare transformationsplaner förutsatt ser han det som en del av vardagen.

- Vi har en bra fabrik i grunden och mycket duktiga medarbetare som rattar den. Vårt arbete med att ständigt förbättra och anpassa verksamheten och leveransen fortsätter för att möta de krav som finns, säger Jonas Gavelin.
- I det arbetet ingår en kontinuerlig översyn av applikationer, system och driftplattformar.

Stabilitet och tillgänghet är det vi på Bankgirot levererar på varje dag.

 

  Jonas Gavelin, CIO, Bankgirot

Bra tillgänglighet och ökade volymer
Första halvåret 2023 medförde ökade betalningsvolymer i Bankgirots system. Något som också ställer krav på IT-miljön. Att det är full fart för att även fortsatt säkerställa betalningarna i Sverige visar de drygt 1000 uppdateringar och förändringar av varierande storlek som genomförts IT-miljön bara under årets första fyra månader.

- Stabilitet och tillgänghet är det vi på Bankgirot levererar på varje dag, säger Jonas Gavelin.
- Det är en oerhört ändringsintensiv miljö vi verkar i med mycket fina tillgänglighetssiffror samtidigt som volymerna ökar.

Flera framåtriktade insatser på gång
En av förflyttningarna som pågår under 2023 är att lämna tidigare datacenter, förnya nätverkstekniken och samtidigt lägga om datakommunikationen för vissa kunder.

- Ett stort arbete är gjort under våren och vi beräknar att vara klara efter sommaren. Då har vi en ännu mer modern uppsättning som ger fler möjligheter framåt, säger Jonas Gavelin.  

Han är säker på att resultatet från det gemensamma projekt som Bankgirot och ägarbolaget P27 startat för att framtidssäkra svensk betalinfrastruktur kommer att visa på fler förändringar som behövs både på kort och längre sikt. Sedan tidigare är Bankgirot igång med framåtriktade insatser.

- Vi har redan tagit steg för att säkra nuvarande infrastruktur över tid, säger Jonas Gavelin. 
- Ett exempel är det arbete som är i gång för att anpassa våra system till Riksbankens kommande övergång till ISO-standard i sina filformat.


Om Bankgirot

Bankgirot är ett svenskt clearinghus med över 60 års erfarenhet av att leverera marknadsledande finansiell infrastruktur. Varje dag strömmar 8 miljoner transaktioner eller 76 miljarder kronor genom Bankgirots betalningssystem. Våra 160 medarbetare säkerställer system som möjliggör bland annat Autogiro, e-faktura och Swish. Vi garanterar den svenska betalmarknaden med tillstånd från Finansinspektionen.


Kontaktpersoner

Mattias Dahllöf
Kommunikationsansvarig
Mattias Dahllöf