2023-06-20 10:22Nyheter

Kunddialogen startad i Bankgirots och P27:s gemensamma projekt

Josefine Russo, Bankgirot, och Per Nilson, P27 Dialogen med bankerna för att slå fast lösningar på kort och lång sikt är igång. Det iterativa arbetet väntas fortsätta efter sommaren. Josefine Russo, Bankgirot, och Per Nilson, P27, leder analysarbetet.

Det är ett intensivt tempo i uppstarten av projektet där Bankgirot och P27 samverkar för att ta fram målbilden för en framtida svensk betalinfrastruktur. Första steget är att granska tidigare krav tillsammans med bankerna. Josefine Russo och Per Nilson håller i trådarna när arbetet drar igång. 

Det som ska analyseras är de förutsättningar, antaganden och lösningsmodeller som tidigare togs fram av P27 och bankerna.

- Vårt antagande är att de krav för infrastrukturen som vi kommit överens om även fortsatt är relevanta, säger Per Nilson, product manager på P27 med mångårig erfarenhet av produktutveckling, senast på Nordea.
- Men vi behöver stämma av och validera med bankerna för att säkerställa att vi även fortsatt har gemensam syn på kraven på framtida betalinfrastruktur.

Målet är att slå fast vilka förändringar och lösningar som behövs på kort och lång sikt.

Fokus för valideringen, som startats i juni, är en lösning för sessionsbaserade betalningar. Den typ av betalningar som idag hanteras i bland annat Bankgirosystemet. Målet är att slå fast vilka förändringar och lösningar som behövs på kort och lång sikt.

Längre planeringshorisont kan ge nya krav
Josefine Russo är Transformation Lead på Bankgirot. I den rollen har hon de senaste två åren arbetat i bolagets transformations- och produktavvecklingsarbete.
Nu får arbetet en lite annorlunda riktning.

- Utifrån det förändrade marknadsläget kommer Bankgirot att behöva leverera längre än tidigare planerat. Då behöver vi ta höjd för ytterligare formatanpassningar, regelverksförändringar och liknande.
- Utöver att säkerställa de krav som tagits fram behöver vi också förstå om det finns nya behov för den befintliga infrastrukturen som behöver hanteras med anledning av den längre horisonten, säger Josefine Russo.

Utöver att säkerställa de krav som tagits fram behöver vi också förstå om det finns nya behov för den befintliga infrastrukturen. 

Josefine Russo, Bankgirot

Per Nilson lyfter att EU:s förordning 2015/847, som ska förebygga penningtvätt, är en sak att diskutera med bankerna.

- Här kan bankerna, som är direkt ansvariga inför direktivet, behöva stöd för att fullfölja sitt uppdrag. Det kan i så fall leda till krav på både nuvarande och framtida betalinfrastruktur, säger han.

Bankernas engagemang viktigt
Dialogen med bankerna är igång och väntas fortsätta efter sommaren. Arbetet är iterativt och Josefine Russo öppnar upp för att inriktningen kan komma att justeras längs vägen.

- Det är många frågor som vi ska ta oss igenom, vissa enklare än andra, därför är vi öppna för att några av dem kommer att behöva bearbetas lite extra, säger Josefine Russo.
- Dessutom har vi frågor som rör Autogiro och Bankgirots e-fakturalösning. De frågorna planerar vi att ta oss igenom senare i höst.

Just nu är det bankernas behov och krav som är fokus för Bankgirots och P27:s gemensamma projekt, men även andra intressenter hålls uppdaterade.

- Här och nu riktar vi oss främst till bankerna i dialogen och deras engagemang är viktigt, säger Josefine Russo. Men vi vet att det finns ett stort intresse på marknaden som vi kommer att behöva hantera löpande.
- Övervakande myndigheter som Finansinspektionen och Riksbanken uppdateras kontinuerligt om hur vi fortsätter att planera för, och ta fram, framtidens betalinfrastruktur, poängterar Per Nilson.

Vi delar passionen för att säkerställa att den svenska betalinfrastrukturen och det märks i arbetet. Per Nilson, P27

Spännande framtid
Samarbetet mellan Bankgirot, P27 och bankerna går framåt och oavsett hur en lösning för framtiden ser ut står en sak klar: den nuvarande betalinfrastrukturen är robust och Bankgirots uppdrag står fast.

- Bankgirots huvuduppdrag är att säkerställa en stabil och säker leverans så länge det behövs – och det är vi rustade för, säger Josefine Russo.
- Samtidigt går vi nu in i ett gemensamt projekt med P27 för att hitta en lösning för framtiden, vilket känns spännande.

Per Nilson tycker liksom Josefine att samarbetet fungerat väl.
- Bankgirot och P27 har sedan april jobbat nära tillsammans och det fungerar mycket bra, säger han.
- Vi delar passionen för att säkerställa att den svenska betalinfrastrukturen och det märks i arbetet.

 


Om Bankgirot

Bankgirot är ett svenskt clearinghus med över 60 års erfarenhet av att leverera marknadsledande finansiell infrastruktur. Varje dag strömmar 8 miljoner transaktioner eller 76 miljarder kronor genom Bankgirots betalningssystem. Våra 160 medarbetare säkerställer system som möjliggör bland annat Autogiro, e-faktura och Swish. Vi garanterar den svenska betalmarknaden med tillstånd från Finansinspektionen.


Kontaktpersoner

Mattias Dahllöf
Kommunikationsansvarig
Mattias Dahllöf