2022-02-17 15:57Nyheter

Betalningar 2021 – realtidsbetalningar vinner mark

Under 2021 ökade volymtillväxten i Bankgirots betalningssystem, trots att Covid-19 pandemin fortsatte med en negativ inverkan på stora delar av ekonomin. Totalt hanterades 2175 miljoner betalningar via Bankgirosystemet, Betalningar i Realtid (BiR) och Dataclearingen. Detta var en ökning med 10,0 procent jämfört med 2020 då volymtillväxten var 7,7 procent. Det totala beloppet i betalsystemen uppgick till 19 415 miljarder SEK, en ökning med 9 procent.

Under våren 2021 inleddes en ekonomisk återhämtning som fick totalvärdet av hanterade betalningar i Bankgirosystemet att öka med 9 procent under året medan tillväxten av antalet betalningar blev relativt låga 3,1 procent. Årsvolymen uppgick till 1217 miljoner betalningar.

Som tidigare under pandemin var det främst antalet betalningar mellan företag som utvecklades ovanligt svagt. I BiR ökade antalet initierade betalningar med 25 procent till 782 miljoner under 2021. Volymerna i BiR gynnades av fortsatt tillväxt för e-handeln medan smittspridning och restriktioner hade en negativ påverkan under stora delar av året. Totalt sett vann realtidsbetalningar andelar från gireringar och kontoinsättningar under 2021.


Om Bankgirot

Bankgirot är ett svenskt clearinghus med 60 års erfarenhet av att leverera marknadsledande finansiell infrastruktur. Varje dag strömmar 7 miljoner transaktioner eller 73 miljarder kronor genom Bankgirots betalningssystem. Våra 160 medarbetare utvecklar Bankgirosystemet och Betalningar i realtid. Bankgirots system möjliggör bland annat Swish, Autogiro och e-faktura. Vi garanterar den svenska betalmarknaden med tillstånd från Finansinspektionen.


Kontaktpersoner

Mattias Dahllöf
Kommunikationsansvarig
Mattias Dahllöf