2008-02-11 09:00Pressmeddelande

WM-data och Bankgirocentralen har tecknat avtal om outsourcing av it-systemverksamheten

null

WM-data, som ingår i LogicaCMG-koncernen, har tecknat avtal med Bankgirocentralen BGC AB om att leverera utveckling och förvaltning avseende BGCs it-system. Samarbetet ger BGC en flexibel och kostnadseffektiv lösning samtidigt som ett 50-tal medarbetare erbjuds en trygg anställning i WM-data.Uppdraget omfattar fem år och har ett kontraktsvärde på 125 miljoner kronor. För att stärka BGCs marknadsposition när den gemensamma betalningsmarknaden i Europa börjar etableras i januari

WM-data, som ingår i LogicaCMG-koncernen, har tecknat avtal med Bankgirocentralen BGC AB om att leverera utveckling och förvaltning avseende BGCs it-system. Samarbetet ger BGC en flexibel och kostnadseffektiv lösning samtidigt som ett 50-tal medarbetare erbjuds en trygg anställning i WM-data.

Uppdraget omfattar fem år och har ett kontraktsvärde på 125 miljoner kronor.

För att stärka BGCs marknadsposition när den gemensamma betalningsmarknaden i Europa börjar etableras i januari 2008, inledde BGC i höstas ett strategiskt samarbete med brittiska VocaLink, en av Europas största betalningsförmedlare. Samarbetet med VocaLink innebär att behovet av kompetens inom systemutveckling och systemförvaltning hos BGC successivt kommer att minska.

Avtalet mellan BGC och WM-data innebär att WM-data blir leverantör av systemutveckling och systemförvaltning av BGCs befintliga it-system, parallellt med att en ny modern produktplattform byggs upp med VocaLink. BGC säkerställer därmed att behovet av rätt kapacitet och it-kompetens tillgodoses. Avtalet är inte förknippat med några personalnedskärningar.

– Samarbetet med WM-data innebär att BGC får en flexibel och kostnadseffektiv lösning. Vi tryggar anställningen för de medarbetare som berörs och samtidigt försäkrar vi oss om tillgång på it-kompetens över tiden. Vi ser mycket positivt på samarbetet med WM-data, som har gedigen erfarenhet av att överta it-personal i outsourcinguppdrag. De kan också erbjuda medarbetarna goda utvecklingsmöjligheter, säger BGCs VD Eva Gidlöf.

– Vi ser fram emot att ge BGC tillgång till ett effektivt it-stöd och utveckla det utifrån ett verksamhetsperspektiv i linje med vårt Application Management-koncept. Att BGC nu väljer WM-data ser vi som ett bevis för att denna satsning på industriell systemförvaltning uppskattas hos kunderna, säger Stefan Gardefjord, VD för WM-data i Sverige. Avtalet med BGC ger oss dessutom ett värdefullt tillskott av kompetenta och erfarna medarbetare till vår växande verksamhet som riktar sig mot bank- och finansbranschen.

Om BGC
Bankgirocentralen BGC AB erbjuder produkter och tjänster för clearing av betalningar, girering, elektronisk fakturering och säkerhet på Internet. BGC är den centrala aktören i Sverige vid förmedling av betalningar och betalningsinformation. Bankgirot är det enda girosystemet i Sverige som hanterar alla typer av betalningar oavsett bank och når 70 % av alla svenska företag, organisationer och myndigheter via bankerna. Varje dag förmedlar BGC betalningar till ett värde av 25 - 50 miljarder SEK. BGC ägs av SEB, Swedbank, Handelsbanken, Nordea, Danske Bank, Skandiabanken, Kaupthing Bank Sverige och Länsförsäkringar Bank.
För mer information: www.bgc.se

Om WM-data
WM-data ingår i LogicaCMG-koncernen, en ledande internationell leverantör av it och affärslösningar. Koncernen har, inklusive WM-data, 40 000 medarbetare i 41 länder. Vi stödjer våra kunder i att bygga och behålla en ledande position med hjälp av vår djupa branschkunskap och dokumenterade leveransförmåga. Vi tillhandahåller verksamhetskompetens, systemintegration samt outsourcing av it- och affärsprocesser inom branscher som telekom och media, finans, energi/utilities, industri, handel, transport och offentlig sektor. I Norden är vi cirka 9 000 medarbetare och är verksamma under varumärket ”WM-data a LogicaCMG company”.
WM-data är under namnändring till Logica.
För mer information: www.wmdata.se.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Eva Gidlöf, VD Bankgirocentralen BGC AB,
08-725 61 01, eva.gidlof@bgc.se

Stefan Gardefjord, VD WM-data Sverige,
08-670 20 00, stefan.gardefjord@wmdata.se

Kristina Westerlind, Informationschef Bankgirocentralen BGC AB,
08-725 65 99, kristina.westerlind@bgc.se

Malin Westlund, PR-ansvarig, WM-data Sverige,
08-579 177 31, malin.westlund@wmdata.se


Om Bankgirot

Bankgirot är Sveriges mest erfarna fintechbolag och ett europeiskt clearinghus som levererat marknadsledande finansiell infrastruktur till banker, betalningsinstitut och företag sedan 1959. Genom innovativa lösningar inom betalområdet förmedlar Bankgirot idag 5 miljoner transaktioner på nära 60 miljarder kronor dagligen. Bolaget har omkring 260 medarbetare och omfattar de finansiella infrastrukturerna Bankgirosystemet och Betalningar i realtid. Bolaget utvecklar och förvaltar tjänster som Swish, Autogiro samt elektronisk identifiering och signering.