2015-05-12 09:00Pressmeddelande

Torbjörn Ericsson ny vd på Bankgirot

null

Torbjörn Ericsson har utnämnts till ny vd för Bankgirot. Torbjörn kommer närmast från Swedbank. Torbjörn efterträder Birgitta Simonsson som går i pension efter åtta år på Bankgirot.Torbjörn har lång erfarenhet från den finansiella sektorn. Sedan 2010 är han COO för affärsområdet Stora Företag och Institutioner på Swedbank. Dessförinnan har han bland annat varit Head of Staff på SEB Merchant Banking och CIO på Alfred Berg. Torbjörn har även varit styrelseordförande i Svenska Fo

Torbjörn Ericsson har utnämnts till ny vd för Bankgirot. Torbjörn kommer närmast från Swedbank. Torbjörn efterträder Birgitta Simonsson som går i pension efter åtta år på Bankgirot.

Torbjörn har lång erfarenhet från den finansiella sektorn. Sedan 2010 är han COO för affärsområdet Stora Företag och Institutioner på Swedbank. Dessförinnan har han bland annat varit Head of Staff på SEB Merchant Banking och CIO på Alfred Berg. Torbjörn har även varit styrelseordförande i Svenska Fondhandlareföreningen och blev tidigare i år utsedd till styrelseordförande i SwedSec där han varit styrelseledamot sedan 2011. Torbjörn har en MBA från Edinburgh Business School, Heriot-Watt University.

– Bankgirot har en central roll i den svenska betalningsinfrastrukturen och i samhället i stort som det enda clearinghuset för massbetalningar i Sverige. Torbjörn Ericssons kompetens och erfarenhet passar mycket väl i bolaget och hans uppdrag blir att säkra att svensk betalningsinfrastruktur även fortsättningsvis är en av de mest effektiva, säkra och tillgängliga i världen, säger Bankgirots styrelseordförande Nils-Fredrik Nyblæus.

Torbjörn kommenterar sin nya roll:

– Jag känner mig hedrad att ha fått förtroendet att leda Bankgirot. I en tid då betalningar på bara några år blivit ett av de hetaste områdena inom det finansiella systemet känns det väldigt spännande att få leda det företag som inte bara utvecklar och förvaltar den världsledande produkten Swish på uppdrag av Getswish AB, utan som samtidigt har lång erfarenhet och en bevisad stabilitet inom betalningsområdet. Min ambition är att Bankgirot - tillsammans med sina starka ägare och kunder - fortsätter arbeta fram produkter som ger konsumenter och företag smarta betalningslösningar.

– Birgitta Simonsson går i pension efter åtta framgångsrika år på Bankgirot. Under hennes ledning sjösatte Bankgirot ett nytt betalsystem för första gången sedan 1959 till vilken betaltjänsten Swish är kopplad. Under Birgittas ledarskap har bolaget även klarat av att hantera höga volymtillväxter i samtliga produkter samtidigt som bolaget har levererat en hög tillgänglighet och skapat god kundnöjdhet, avslutar Nils-Fredrik Nyblæus.

Birgitta Simonsson lämnar Bankgirot den sista augusti i år och Torbjörn Ericsson tillträder sin tjänst senast den 1 september.

För mer information, vänligen kontakta:

Nils-Fredrik Nyblæus, Styrelseordförande Bankgirot 08-221 900

Torbjörn Ericsson 0730-381 911

Jonas Rodny, Kommunikationschef Bankgirot 0733-768 700

Om Bankgirot

Bankgirot är ett europeiskt clearinghus med uppdrag att leverera marknadsledande lösningar inom betalområdet som ökar kundernas konkurrenskraft. Bankgirots verksamhet startade 1959 med betalningar i Bankgirosystemet och tillhörande tjänster. Med betalsystemet Betalningar i realtid erbjuder Bankgirot nya möjligheter för att utveckla framtidens betalningar. Varje timme flödar betalningar mellan avsändare och mottagare, och varje dag ser Bankgirot till att mer än 50 miljarder kronor hamnar exakt där de ska. Bankgirot garanterar flödet.

Välkommen till bankgirot.se för mer information


Om Bankgirot

Bankgirot är Sveriges mest erfarna fintechbolag och ett europeiskt clearinghus som levererat marknadsledande finansiell infrastruktur till banker, betalningsinstitut och företag sedan 1959. Genom innovativa lösningar inom betalområdet förmedlar Bankgirot idag 5 miljoner transaktioner på nära 60 miljarder kronor dagligen. Bolaget har omkring 260 medarbetare och omfattar de finansiella infrastrukturerna Bankgirosystemet och Betalningar i realtid. Bolaget utvecklar och förvaltar tjänster som Swish, Autogiro samt elektronisk identifiering och signering.