2009-02-24 12:00Pressmeddelande

NASDAQ OMX väljer BGC för anslutning till SWIFTNet

null

Broker Services inom NASDAQ OMX har tecknat avtal med Bankgirocentralen BGC om anslutning till SWIFTNet. SWIFTNet är det globala kommunikationsnätverket för banker och andra finansiella institutioner. Avtalet innebär att BGC sköter Broker Services anslutning till SWIFTNet samt ansvarar för drift och underhåll av infrastrukturen. Kommunikationsnätverket SWIFTNet ger banker och andra finansiella institut nya möjligheter till en effektiv finansiell kommunikation. BGC erbjuder s

Broker Services inom NASDAQ OMX har tecknat avtal med Bankgirocentralen BGC om anslutning till SWIFTNet. SWIFTNet är det globala kommunikationsnätverket för banker och andra finansiella institutioner. Avtalet innebär att BGC sköter Broker Services anslutning till SWIFTNet samt ansvarar för drift och underhåll av infrastrukturen.

Kommunikationsnätverket SWIFTNet ger banker och andra finansiella institut nya möjligheter till en effektiv finansiell kommunikation.

BGC erbjuder sina kunder en tjänst för SWIFTNet där de anslutna aktörerna delar på drift, utvecklings- och förvaltningskostnader. Stordriftsfördelarna innebär att deltagarna får lägre kostnader och själva slipper lägga resurser på underhåll och utveckling av infrastruktur samt kostnader för kompetensutveckling.

- BGC har sedan 1959 haft i uppdrag från de svenska bankerna att fungera som ett nav för betalningstransaktioner i samhället, säger Mats Wallén, affärsutvecklare på BGC. Med vår tjänst för SWIFTNet möter vi kundernas ökade krav på både snabba transaktioner och enkel uppkoppling till flera motparter, något som internationaliseringen av de finansiella marknaderna medför.

SWIFTNet (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) grundades 1973 av 239 banker från 15 länder som ett samägt tjänsteföretag för finansbranschen. Idag levererar SWIFTNet överföringstjänster och programvarugränssnitt för finansiella transaktioner till ca 8 800 finansiella institutioner i 209 länder. 3,8 miljarder finansiella meddelanden förmedlades globalt inom SWIFT-systemet under 2008.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Kristina Westerlind, Informationschef BGC, 08-725 65 99
kristina.westerlind@bgc.se
Mats Wallén, Affärsutveckling. 08-725 6645. mats.wallen@bgc.se

Om BGC
Bankgirocentralen BGC AB är den ledande leverantören av betalningslösningar samt driftstjänster av e-id och e-faktura till banker i Sverige. Bankgirot är det enda girosystemet i Sverige som hanterar alla typer av betalningar oavsett bank. Varje dag förmedlar BGC bankgirotransaktioner till ett värde av 25-50 miljarder SEK. BGC ägs av SEB, Swedbank, Handelsbanken, Nordea, Danske Bank, SkandiaBanken, Kaupthing Bank Sverige och Länsförsäkringar Bank. För mer information, se www.bgc.se


Om Bankgirot

Bankgirot är Sveriges mest erfarna fintechbolag och ett europeiskt clearinghus som levererat marknadsledande finansiell infrastruktur till banker, betalningsinstitut och företag sedan 1959. Genom innovativa lösningar inom betalområdet förmedlar Bankgirot idag 5 miljoner transaktioner på nära 60 miljarder kronor dagligen. Bolaget har omkring 260 medarbetare och omfattar de finansiella infrastrukturerna Bankgirosystemet och Betalningar i realtid. Bolaget utvecklar och förvaltar tjänster som Swish, Autogiro samt elektronisk identifiering och signering.