2013-03-11 11:49Pressmeddelande

Lemontree samarbetar med Bankgirot kring e-signeringstjänster

null

Lemontree erbjuder idag dokument- och ärendesystem, som Business 360, kombinerat med arkivlösningar till banker och försäkringsbolag. Detta för att effektivisera informationshanteringen och få en bättre och snabbare handläggning för slutkunderna.I samarbetet med Bankgirot kan Lemontree nu erbjuda banker och försäkringsbolag en helhetslösning för dokument och ärendehantering kopplat med Bankgirots signeringstjänst.I ett typiskt kundärende är det olika offerter och avtal som beh

Lemontree erbjuder idag dokument- och ärendesystem, som Business 360, kombinerat med arkivlösningar till banker och försäkringsbolag. Detta för att effektivisera informationshanteringen och få en bättre och snabbare handläggning för slutkunderna.

I samarbetet med Bankgirot kan Lemontree nu erbjuda banker och försäkringsbolag en helhetslösning för dokument och ärendehantering kopplat med Bankgirots signeringstjänst.

I ett typiskt kundärende är det olika offerter och avtal som behöver skrivas ut, skickas till kund för signatur och sedan skickas tillbaka för att scannas och handläggas.

Genom att erbjuda en elektronisk signering, kan banker och försäkringsbolag korta ner tiden det tar att få ett dokument signerat mellan dem och deras kunder. Detta kommer också minska förlusten av potentiella kunder på grund av tiden det tar att skicka de fysiska dokumenten fram och tillbaka. Hela processen kan kortas vilket ger en nöjdare kund och kostnader relaterat till att skicka de fysiska dokumenten med posten kan minskas.

Bankgirot har utvecklat sin signeringstjänst Bg eID Gateway i syfte att underlätta för företag och organisationer att använda elektroniska signaturer och verifiera identiteter på elektronisk väg.

"Med Bankgirots tjänst kopplat till våra befintliga lösningar kan vi hjälpa våra kunder att få en ännu effektivare och snabbare process, något som kan vara en avgörande skillnad på en marknad som blir mer och mer konkurrensutsatt.", säger Peter Boskma, VD på Lemontree.

För ytterligare information:

Torbjörn Berglund, försäljningschef på Lemontree, telefon: +46 769 416 116
Jonas Rodny, kommunikationschef på Bankgirot, telefon: +46 733 768 700Om Bankgirot

Bankgirot är Sveriges mest erfarna fintechbolag och ett europeiskt clearinghus som levererat marknadsledande finansiell infrastruktur till banker, betalningsinstitut och företag sedan 1959. Genom innovativa lösningar inom betalområdet förmedlar Bankgirot idag 5 miljoner transaktioner på nära 60 miljarder kronor dagligen. Bolaget har omkring 260 medarbetare och omfattar de finansiella infrastrukturerna Bankgirosystemet och Betalningar i realtid. Bolaget utvecklar och förvaltar tjänster som Swish, Autogiro samt elektronisk identifiering och signering.