2008-05-15 12:30Pressmeddelande

Kunderna vinnare när Bankgirot outsourcas till brittiska VocaLink

null

Bankgirocentralen BGC AB har tecknat avtal om att VocaLink tar över drift och utveckling av Bankgirot. BGCs avtal med VocaLink möjliggör stordriftsfördelar som ger banker och företag avsevärt billigare betalningar, bredare produktutbud samt snabbare leverans av nya produkter till en lägre kostnad. Avtalet innebär att VocaLink tar över driften och utvecklingen av Bankgirot. Arbetet med att flytta över Bankgirot startar i maj 2008 och skall vara genomfört i början av 2010. Däre

Bankgirocentralen BGC AB har tecknat avtal om att VocaLink tar över drift och utveckling av Bankgirot. BGCs avtal med VocaLink möjliggör stordriftsfördelar som ger banker och företag avsevärt billigare betalningar, bredare produktutbud samt snabbare leverans av nya produkter till en lägre kostnad.

Avtalet innebär att VocaLink tar över driften och utvecklingen av Bankgirot. Arbetet med att flytta över Bankgirot startar i maj 2008 och skall vara genomfört i början av 2010. Därefter hanteras betalningstransaktionerna helt via VocaLink. BGC kommer att ha samma roll och ansvar som idag mot svenska banker, företag och myndigheter.

"Samarbetet med VocaLink innebär att vi kan erbjuda våra kunder ett mycket starkt produktutbud, säger Eva Gidlöf, VD BGC. VocaLink är Europas ledande betalningsförmedlare med moderna, valutaoberoende och EU-anpassade produkter med mycket konkurrenskraftiga priser. Kvalitets- och säkerhetsnivåerna är lika höga som hos BGC."

Betalningsmarknaden i Europa är inne i en stark förändringsfas som drivs av EU i syfte att effektivisera betalningsmarknaden, uppnå ökad konkurrens och lägre priser. För företag och privatpersoner innebär detta snabbare, enklare och billigare betalningar. Samarbetet mellan BGC och VocaLink stärker BGCs ställning som marknadsledare av betalningslösningar.

"Vi är mycket glada över samarbetet med BGC, säger Marion King, VD VocaLink. Att få förtroendet att bearbeta merparten av Sveriges inhemska betalningar ger oss möjlighet att nyttja en ny och effektiv modell för betalningsförmedling på en dynamisk och föränderlig marknad. Vårt samarbete med BGC är ytterligare ett stort steg i VocaLinks internationella expansion och introduktion av nya produkter och expertkunskap på nya marknader."


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Eva Gidlöf, VD Bankgirocentralen BGC AB
Tel: 08-725 61 01
E-post: eva.gidlof@bgc.se

Kristina Westerlind, Informationschef Bankgirocentralen BGC AB
Tel: 08-725 65 99
E-post: kristina.westerlind@bgc.se

Kevin Monks, VocaLink
Tel: +44 (0)870 920 8574
E-post: kevin.monks@vocalink.com


Om BGC
Bankgirocentralen BGC AB erbjuder produkter och tjänster för clearing av betalningar, girering, elektronisk fakturering och säkerhet på Internet i Sverige. BGC är den centrala aktören i Sverige vid förmedling av betalningar och betalningsinformation mellan banker och bankkunder. Bankgirot är det enda girosystemet i Sverige som hanterar alla typer av betalningar oavsett bank. Varje dag förmedlar BGC bankgirotransaktioner till ett värde av 25-50 miljarder SEK. BGC ägs av SEB, Swedbank, Handelsbanken, Nordea, Danske Bank, SkandiaBanken, Kaupthing Bank Sverige och Länsförsäkringar Bank. För mer information, se www.bgc.se.


Om VocaLink
VocaLink är en specialiserad leverantör av transaktionstjänster till banker, deras företagskunder och myndigheter. Företaget förmedlar inhemska och internationella betalningar samt lösningar för uttagsautomater. Som mest bearbetar VocaLinks automatiserade plattform över 90 miljoner transaktioner och mer än en halv miljard i månaden. Företaget kopplar ihop världens största nätverk av uttagsautomater - 60 000 automater.
VocaLink har varit ledande när det gäller elektroniska betalningar i över fyrtio år och många av världens största banker och deras företagskunder förlitar sig på att VocaLink ska tillgodose deras transaktionsbehov. Med VocaLinks bearbetningstjänster kan banker täcka in både SEPA (Single Euro Payment Area) och övriga områden. Dessutom erbjuder företaget mervärdestjänster som grundar sig på branschexpertis och teknisk kapacitet. På www.vocalink.com finns mer information.


Om Bankgirot

Bankgirot är Sveriges mest erfarna fintechbolag och ett europeiskt clearinghus som levererat marknadsledande finansiell infrastruktur till banker, betalningsinstitut och företag sedan 1959. Genom innovativa lösningar inom betalområdet förmedlar Bankgirot idag 5 miljoner transaktioner på nära 60 miljarder kronor dagligen. Bolaget har omkring 260 medarbetare och omfattar de finansiella infrastrukturerna Bankgirosystemet och Betalningar i realtid. Bolaget utvecklar och förvaltar tjänster som Swish, Autogiro samt elektronisk identifiering och signering.