2021-04-16 06:00Pressmeddelande

Gert Andersson utnämnd till vd på Bankgirot/ Gert Andersson appointed CEO of Bankgirot

Gert AnderssonGert Andersson

Bankgirots styrelse har utnämnt Gert Andersson som ny vd för bolaget. Gert Andersson är för närvarande Chef Produkt, Process och Operations på Länsförsäkringar Bank och har sedan 2016 ingått i Bankgirots styrelse. Gert tillträder som vd för Bankgirot den 1 augusti 2021. (See below for an English version)

Det är med stor glädje styrelsen kan presentera en ny vd som har en omfattande kunskap om svensk betalinfrastruktur, Bankgirots produkter och marknad samt mycket god förståelse för Bankgirots roll i sin omgivning. Gert Andersson har ett beprövat ledarskap från ett flertal chefsroller i olika företag och bedöms därmed av styrelsen som väl rustad att leda Bankgirot in i nästa fas, säger Magnus Sternbrink, styrelseordförande Bankgirot.

Gert Andersson har en gedigen erfarenhet från den svenska bank- och betalsektorn. De senaste sju åren har han som Chef Produkt, Process och Operations på Länsförsäkringar Bank varit en del av Länsförsäkringar Banks ledningsgrupp och aktivt drivit bankens förändringsarbete. Innan dess har Gert Andersson haft ledande positioner på Wasa Kredit och SEB.

Min tid i Bankgirots styrelse har gjort mig väl införstådd i verksamhetens fokus och jag ser nu framemot att gå in i den operativa rollen som vd för Bankgirot. Vi har en mycket spännande tid framför oss, där jag tillsammans med bolagets kompetenta medarbetare kommer att driva och säkerställa Bankgirots samhällsviktiga verksamhet samt aktivt delta i den framtida transformationen av den svenska betalinfrastrukturen, säger Gert Andersson, tillträdande vd på Bankgirot.

Gert Andersson tillträder sin position 1 augusti 2021. Nuvarande vd Jeanette Jäger, som tidigare i år meddelade styrelsen om sin uppsägning, fortsätter sitt uppdrag med fortsatt förtroende från styrelsen tills dess att den nya vd:n tillträder.

Styrelsen vill även tacka Jeanette Jäger för hennes insatser som vd för Bankgirot. Vi är väldigt tacksamma över Jeanettes ledarskap i en period under vilken bolagets uppdrag förändrades. Parallellt har bolagets egna förmågor också framgångsrikt förändrats, från att vara en utförare till en beställare av IT-driften. Styrelsen och jag önskar henne all lycka till i framtiden, avslutar Magnus Sternbrink, styrelseordförande Bankgirot.

För mer information, vänligen kontakta:
Annica Strahner, kommunikationschef Bankgirot
mobil: +46 70 562 64 70
annica.strahner@bankgirot.se

The Board of Directors of Bankgirot has appointed Gert Andersson as the company’s new CEO. Gert Andersson is currently the Director of Products, Processes and Operations at Länsförsäkringar Bank and has been a member of Bankgirot’s Board of Directors since 2016. Gert will take over as CEO of Bankgirot on 1 August 2021.

It is with great pleasure that the Board of Directors can now present a new CEO who has extensive knowledge of the Swedish payment infrastructure, Bankgirot’s products and market, and a very good understanding of Bankgirot’s role in its surroundings. Gert Andersson has a proven leadership track record from several managerial roles in various companies, so the Board is confident that he is well-equipped to lead Bankgirot into its next phase, says Magnus Sternbrink, Chairman of the Board of Directors of Bankgirot.

Gert Andersson has solid experience from the Swedish banking and payment sector. As the Director of Products, Processes and Operations at Länsförsäkringar Bank for the past seven years, he has been part of Länsförsäkringar Bank’s management team and has been a driving force in the bank’s transformation work. Prior to that, Gert Andersson held senior positions at Wasa Kredit and SEB.

My time on Bankgirot’s Board of Directors has made me well aware of the business’s focus and I am now looking forward to entering the operational role of CEO of Bankgirot. We have a very exciting time ahead of us, during which I, together with the company’s competent employees, will guarantee Bankgirot’s socially important operations and actively participate in the future transformation of the Swedish payment infrastructure, says Gert Andersson, incoming CEO of Bankgirot.

Gert Andersson will take up his new position on 1 August 2021. Current CEO Jeanette Jäger, who earlier this year notified the Board of Directors of her resignation, will remain in her post with the continued confidence of the Board until the new CEO takes office.

The Board of Directors would also like to thank Jeanette Jäger for her efforts as CEO of Bankgirot. We’re very grateful for Jeanette’s leadership during a period in which the company’s mission changed. In parallel, the company’s own capabilities have also been successfully transformed as it shifted from the role of executor to that of a client of IT operations. The Board of Directors and I wish her all the best in the future, concludes Magnus Sternbrink, Chairman of the Board of Directors of Bankgirot.

For further information, please contact:
Annica Strahner, Communications Manager, Bankgirot
Mobile: +46 70 562 64 70
annica.strahner@bankgirot.se


Om Bankgirot

Bankgirot är ett svenskt clearinghus med 60 års erfarenhet av att leverera marknadsledande finansiell infrastruktur. Varje dag strömmar 7 miljoner transaktioner eller 73 miljarder kronor genom Bankgirots betalningssystem. Våra 160 medarbetare utvecklar Bankgirosystemet och Betalningar i realtid. Bankgirots system möjliggör bland annat Swish, Autogiro och e-faktura. Vi garanterar den svenska betalmarknaden med tillstånd från Finansinspektionen.


Kontaktpersoner

Mattias Dahllöf
Kommunikationsansvarig
Mattias Dahllöf