2021-05-03 13:16Pressmeddelande

Bankgirots års- och hållbarhetsredovisning 2020/Bankgirot's annual review 2020

Bankgirots årsredovisning och hållbarhetsrapport för 2020 är nu publicerad. Läs mer om hur Bankgirot garanterar betalsverige – på ett hållbart sätt.

"Jag ser mycket stolt tillbaka på 2020! I skuggan av pandemin har Bankgirot fortsatt att garanterat betalsverige – hemifrån. Vi har bland annat utvecklat säkerhet och leverantörsstyrning, slutfört flytt av serverplattformen och utmed vägen anpassat Bankgirots roll utifrån betalmarknadens kommande transformation. Samtidigt har vi fortsatt högt nöjdkundindex och hög medarbetarnöjdhet!", säger Jeanette Jäger, vd på Bankgirot.

Här hittar du den kombinerade års- och hållbarhetsredovisningen:

https://www.bankgirot.se/globalassets/dokument/arsredovisning--rapporter/2020-bankgirot-ars--och-hallbarhetsredovisning.pdf

Bankgirots Årsredovisning och hållbarhetsrapport 2019: 2019_bankgirots_arsredovisning_o_hallbarhetsrapport_1.4.3.pdf

Annual Review and Sustainability Report 2020

Today Bankgirot published the Annual Review and Sustainability Report for 2020. Read more about how Bankgirot guarantee the payment market – sustainably.

”I look back very proudly on 2020. In the shadow of the pandemic, Bankgirot has continued to guarantee the payment market - from home. Among other things, we have developed security and supplier management, completed the relocation of our server platform and along the way adapted Bankgirot's role based on the upcoming transformation of the payment market. At the same time, we have a high customer satisfaction index and high employee satisfaction.” says Jeanette Jäger, CEO, Bankgirot

Annual Review and Sustainability Report 2020:

https://www.bankgirot.se/globalassets/dokument/arsredovisning--rapporter/2020-annual-review-and-sustainability-report.pdf


Om Bankgirot

Bankgirot är ett svenskt clearinghus med 60 års erfarenhet av att leverera marknadsledande finansiell infrastruktur. Varje dag strömmar 7 miljoner transaktioner eller 73 miljarder kronor genom Bankgirots betalningssystem. Våra 160 medarbetare utvecklar Bankgirosystemet och Betalningar i realtid. Bankgirots system möjliggör bland annat Swish, Autogiro och e-faktura. Vi garanterar den svenska betalmarknaden med tillstånd från Finansinspektionen.


Kontaktpersoner

Mattias Dahllöf
Kommunikationsansvarig
Mattias Dahllöf