2013-12-06 15:16Pressmeddelande

Bankgirot vann Årets IT-Projekt 2013 på CIO Awards

null

I slutet av 2012 sjösatte Bankgirot ett nytt betalsystem i form av Betalningar i realtid. Utmärkande för realtidssystemet är att det hanterar sekundsnabba betalningar dygnet runt. På årets CIO Awards vann Bankgirot utmärkelsen Årets Projekt för utvecklingen av denna världsunika realtidsplattform.– Att arbeta med innovativa och framtidsorienterade lösningar är en självklarhet för oss som clearinghus. På sätt hjälper vi våra de kunder, de svenska bankerna, att stärka sin konkurr

I slutet av 2012 sjösatte Bankgirot ett nytt betalsystem i form av Betalningar i realtid. Utmärkande för realtidssystemet är att det hanterar sekundsnabba betalningar dygnet runt. På årets CIO Awards vann Bankgirot utmärkelsen Årets Projekt för utvecklingen av denna världsunika realtidsplattform.

– Att arbeta med innovativa och framtidsorienterade lösningar är en självklarhet för oss som clearinghus. På sätt hjälper vi våra de kunder, de svenska bankerna, att stärka sin konkurrenskraft. Utvecklingen av realtidssystemet är ett bevis på detta men också på att vi lyckas att driva stora projekt på ett effektivt sätt med många intressenter där sex banker, två leverantörer, och Riksbanken ingick, säger Birgitta Simonsson, VD på Bankgirot. 

Den första tjänst som kopplats till Betalningar i realtid är Swish som möjliggör sekundsnabba betalningar från ett bankkonto till ett annat för privatpersoner med hjälp av mobilen. Swish är ett samarbete mellan Danske Bank, Handelsbanken, Länsförsäkringar Bank, Nordea, Swedbank, SEB och Skandiabanken.

Juryns motivering löd: ”Genom en plattform som på ett sant visionärt sätt skapar förutsättningar för mobila tjänster har vinnaren träffat mitt i prick. Projektet är unikt och stärker Sveriges position som föregångsland inom it, samtidigt som det skapar direkt nytta för slutanvändarna. Trots hög komplexitet och en bred uppsättning intressenter lyckades projektet drivas i mål enligt plan – Swish! Bankgirots Projekt Apollo är Årets projekt 2013.”

Förutom Bankgirot var även Geodis Wilson, IP-Only, Jordbruksverket och Rikspolisstyrelsen nominerade i kategorin Årets Projekt.
CIO Awards drivs sedan år 2004 av CIO Sweden i samarbete med Accenture. En kortlista kandidater sållas fram efter en öppen nominering, och fem går slutligen till final. Vinnarna utses av en oberoende jury.

Bankgirot är den ledande leverantören av betalningslösningar samt driftstjänster av e-id och E-faktura till banker i Sverige. Bankgirosystemet är det enda girosystemet i Sverige som hanterar alla typer av betalningar oavsett bank. Varje dag förmedlar Bankgirot i snitt transaktioner till ett värde av nära 45 miljarder svenska kronor. Bankgirot ägs av SEB, Swedbank, Handelsbanken, Nordea, Danske Bank, SkandiaBanken och Länsförsäkringar Bank. Välkommen till bankgirot.se för mer information.


Om Bankgirot

Bankgirot är Sveriges mest erfarna fintechbolag och ett europeiskt clearinghus som levererat marknadsledande finansiell infrastruktur till banker, betalningsinstitut och företag sedan 1959. Genom innovativa lösningar inom betalområdet förmedlar Bankgirot idag 5 miljoner transaktioner på nära 60 miljarder kronor dagligen. Bolaget har omkring 260 medarbetare och omfattar de finansiella infrastrukturerna Bankgirosystemet och Betalningar i realtid. Bolaget utvecklar och förvaltar tjänster som Swish, Autogiro samt elektronisk identifiering och signering.