2021-05-04 14:08Pressmeddelande

Bankgirot Sveriges mest hälsosamma företag 2020 inom Finans & Försäkring

Diplom Nyckeltalsinstitutet 2020Diplom Nyckeltalsinstitutet 2020

Bankgirot är Sveriges tredje mest hälsosamma bolag 2020 och det bolag inom Finans & Försäkring som har bäst hälsoindex. Det konstaterar Nyckeltalsinstitutet som sammanställt hälsodata från drygt 600 000 medarbetare på cirka 350 svenska företag. Nyckeltalsinstitutets Hälsoindex kartlägger verksamhetens hälsoläge utifrån nio nyckeltal, som utgör centrala och relevanta indikatorer inom frisk och sjuktal, arbetsmiljö, rehabprocesser, mm.

 

-Bankgirot har ett av de allra högsta värdena i det Hälsoindex som Nyckeltalsinstitutet tar fram varje år och som baseras på nio viktiga områden kring hälsa. Bankgirot har bra resultat inom alla dessa nio områden men speciellt noteras deras goda värden på frisktal, att en mycket hög andel av de anställda har högst fem sjukdagar vid högst tre tillfällen under ett år, och den nästan obefintliga andelen anställda med många upprepade sjuktillfällen, enligt Nyckeltalsinstitutet.

 

Bankgirot landade på ett hälsoindex på 147 där branschens median ligger på 119.

147 är en uppgång sedan 2019 då Bankgirot låg på 133.

 

-Att mitt i en pandemi få detta pris är verkligen roligt. Det faktum att vi också får det för andra året i rad visar på att vårt långsiktiga arbete med hälsa har gett ett bestående resultat. Att arbeta med hälsa är verkligen rätt väg att gå och det är ett arbete som ständigt kommer att vara prioriterat hos oss, säger Elisabeth Fallberg, HR-direktör på Bankgirot.

 

Hela listan med arbetsgivarna med de bästa arbetsvillkoren hittar du i Nyckeltalsinstitutets pressmeddelande.


Om Bankgirot

Bankgirot är ett svenskt clearinghus med 60 års erfarenhet av att leverera marknadsledande finansiell infrastruktur. Varje dag strömmar 7 miljoner transaktioner eller 73 miljarder kronor genom Bankgirots betalningssystem. Våra 160 medarbetare utvecklar Bankgirosystemet och Betalningar i realtid. Bankgirots system möjliggör bland annat Swish, Autogiro och e-faktura. Vi garanterar den svenska betalmarknaden med tillstånd från Finansinspektionen.


Kontaktpersoner

Mattias Dahllöf
Kommunikationsansvarig
Mattias Dahllöf