2018-11-12 09:55Pressmeddelande

Bankgirot och CGI växlar upp samarbetet

Bankgirot-Jeanette-Jager-CGI-Sverige-Par-ForsBankgirots vd Jeanette Jäger och Pär Fors, Sverigechef CGI.

Sveriges mest erfarna fintechbolag bygger nu för framtiden och väljer att höja sourcinggraden med utökade leveranser från CGI. Med kunden i fokus söker Bankgirot hela tiden nya lösningar som möter högre krav på enkla, säkra och effektiva tjänster på betalmarknaden.

Transformation i betalmarknaden är ett globalt skifte som påverkar alla aktörer både i Sverige och resten av världen. Den innebär högre krav på enkla och snabba betalningar inte bara inom länder utan också över gränserna. Bankgirot som ansvarar för Sveriges infrastruktur för massbetalningar är en del i den transformationen.

- Bankgirot har en ambition att ta betalningarna i Sverige till nästa nivå när det gäller säkerhet och effektivitet. I den förändring som nu pågår på Bankgirot är CGI är en mycket god partner, säger Jeanette Jäger, vd på Bankgirot.

- Vi har arbetat tillsammans med Bankgirot under en längre tid och känner varandra väl. Att nu få möjligheten att utöka uppdraget och att få vara med på nästa steg i Bankgirots spännande resa känns verkligen roligt, säger Pär Fors, Sverigechef på CGI.

Bankgirot som på sina plattformar dagligen förmedlar omkring sex miljoner betalningar i Sverige värda 68 miljarder kronor - har tidigare utvecklat många framgångsrika finansiella tjänster som autogiro, e-faktura och ”Betalningar i realtid”, (BIR) som möjliggör Swish. Nu möter bolaget upp framtidens kundbehov genom att bland annat utöka sourcingsamarbetet kring utveckling och förvaltning av betaltjänster i ett nytt avtal med IT-tjänsteleverantören CGI.

Det nya avtalet, som sträcker sig över fem år med möjlighet till förlängning i upp till två år, innebär även att ett antal medarbetare från Bankgirots IT-avdelning går över till CGI.

- Inom ramen för vårt uppdrag att garantera och digitalisera den svenska betalmarknaden ser vi kontinuerligt över vilka delar av Bankgirots IT-leverans vi ska ha i egen regi, alternativt ihop med partners, säger vd Jeanette Jäger.

- CGI är idag förmodligen den ledande leverantören av system för finansiella transaktioner i världen med många stora banker och institut på kundlistan. Att få en ännu större roll i att utveckla Bankgirots tjänster är ett viktigt uppdrag för oss, fortsätter Pär Fors, Sverigechef på CGI.

För frågor, kontakta kommunikationschef, Unni Jerndal
tel 08 -725 67 00 eller unni.jerndal@bankgirot.se 


Om Bankgirot

Bankgirot är Sveriges mest erfarna fintech-bolag. Vi är ett svenskt clearinghus med snart 60 års erfarenhet av att leverera marknadsledande finansiell infrastruktur. Varje dag strömmar 6 miljoner transaktioner eller 68 miljarder kronor genom Bankgirots betalningssystem. Våra 240 medarbetare utvecklar Bankgirosystemet, Betalningar i realtid och PKI Services. Bankgirots system möjliggör bland annat Swish, Autogiro och elektronisk identifiering. Vi garanterar och digitaliserar den svenska betalmarknaden med tillstånd från Finansinspektionen.