2012-12-17 11:44Pressmeddelande

Bankgirot lanserar ett nytt betalsystem – Betalningar i realtid

null

För första gången sedan 1959 sjösätter Bankgirot nu ett nytt betalsystem i form av Betalningar i realtid.  Utmärkande för realtidssystemet är förmågan att hantera sekundsnabba betalningar tillsammans med en ständig tillgänglighet dygnet runt. I förra veckan lanserade sex svenska banker Swish och en förutsättning för Swish är vårt nya betalsystem Betalningar i realtid. -  Att arbeta med innovativa och framtidsorienterade lösningar är en självklarhet för oss som betalningsspeci

För första gången sedan 1959 sjösätter Bankgirot nu ett nytt betalsystem i form av Betalningar i realtid.  Utmärkande för realtidssystemet är förmågan att hantera sekundsnabba betalningar tillsammans med en ständig tillgänglighet dygnet runt. I förra veckan lanserade sex svenska banker Swish och en förutsättning för Swish är vårt nya betalsystem Betalningar i realtid.

Att arbeta med innovativa och framtidsorienterade lösningar är en självklarhet för oss som betalningsspecialist. Utvecklingen av realtidssystemet är ett bevis på detta och ett viktigt led i vårt arbete med att erbjuda nya kunderbjudanden och effektivisera befintliga betalningslösningar.En viktig nyttofunktion med att kunna hantera betalningar i realtid är att riskerna minimeras för parterna i en transaktion, då ingen part behöver ligga ute med pengar – transaktionen sker här och nu, säger Birgitta Simonsson, VD vid Bankgirot.

Betalningar i realtid är ett öppet och oberoende betalsystem, flexibelt vad gäller transaktionsvolymer och beloppsgränser.  En plattform som medger mängder av olika betalflöden och därmed en utveckling av nya betalningsprodukter i olika valutor.

Den första tjänst som kopplas till Betalningar i realtid är Swish som möjliggör sekundsnabba betalningar från ett bankkonto till ett annat för privatpersoner med hjälp av mobilen. Bankerna som äger och har lanserat tjänsten Swish är Danske Bank, Handelsbanken, Länsförsäkringar Bank, Nordea, Swedbank och SEB.

-  I Swish är Bankgirot leverantör och förvaltare av det bakomliggande systemet. Vi säkerställer flödet och ser till att betalningen går igenom säkert och på utlovad tid, säger Birgitta Simonsson.

Betalningar i realtid ägs och förvaltas av Bankgirot, och samtliga banker och betalningsinstitut som uppfyller deltagarkraven kan delta. Hittills har sex banker anslutits till betalsystemet.

För mer information, vänligen kontakta:
Sofia Uddeholt
Kommunikationschef
Mobil: 070-661 66 93
E-post: sofia.uddeholt@bankgirot.se

Kort information om deltagarkrav i Betalningar i realtid

Alla svenska banker och betalningsinstitut som uppfyller deltagarkraven har rätt att vara med i systemet. De restriktiva deltagarkraven fyller en viktig funktion då de säkerställer systemets kvalitet och stabilitet.

Finansinspektion beskriver ett betalningsinstitut bland annat som näringsidkare som beviljas tillstånd att tillhandahålla betalningstjänster.

Betalningstjänster definieras i sin tur av Finansinspektionen som tjänster som möjliggör överföring av medel, till exempel insättningar, uttag, penningöverföring, utgivning av kontokort och betalningstransaktioner utan konto (som köp av bussbiljett med mobiltelefon).

Bankgirot ställer också en rad säkerhetsmässiga, tekniska, juridiska och avtalsmässiga krav på deltagarna i realtidssystemet.

 

Om Bankgirot

Bankgirot är den ledande leverantören av betalningslösningar samt driftstjänster av e-id och e-faktura till banker i Sverige. Bankgirosystemet är det enda girosystemet i Sverige som hanterar alla typer av betalningar oavsett bank. Varje dag förmedlar Bankgirot i snitt transaktioner till ett värde av nära 45 miljarder svenska kronor. Bankgirot ägs av SEB, Swedbank, Handelsbanken, Nordea, Danske Bank, SkandiaBanken och Länsförsäkringar Bank. Välkommen till bankgirot.se för mer information.


Om Bankgirot

Bankgirot är Sveriges mest erfarna fintechbolag och ett europeiskt clearinghus som levererat marknadsledande finansiell infrastruktur till banker, betalningsinstitut och företag sedan 1959. Genom innovativa lösningar inom betalområdet förmedlar Bankgirot idag 5 miljoner transaktioner på nära 60 miljarder kronor dagligen. Bolaget har omkring 260 medarbetare och omfattar de finansiella infrastrukturerna Bankgirosystemet och Betalningar i realtid. Bolaget utvecklar och förvaltar tjänster som Swish, Autogiro samt elektronisk identifiering och signering.