2008-05-12 09:29Pressmeddelande

24SevenOffice väljer Bankgirot

null

Det ledande webbaserade programvaruföretaget 24SevenOffice har inlett ett samarbete med Bankgirocentralen BGC. Genom att integrera Bankgirots betalningslösningar i 24SevenOffices affärssystem blir fakturahanteringen enklare och mer tidsbesparande för svenska företag.Integreringen av Bankgirots betalningslösningar i 24SevenOffices affärssystem innebär att alla kunder kan betala fakturor direkt i det webbaserade affärssystemet oavsett vilken affärsbank kunden har. I praktiken in

Det ledande webbaserade programvaruföretaget 24SevenOffice har inlett ett samarbete med Bankgirocentralen BGC. Genom att integrera Bankgirots betalningslösningar i 24SevenOffices affärssystem blir fakturahanteringen enklare och mer tidsbesparande för svenska företag.

Integreringen av Bankgirots betalningslösningar i 24SevenOffices affärssystem innebär att alla kunder kan betala fakturor direkt i det webbaserade affärssystemet oavsett vilken affärsbank kunden har. I praktiken innebär det att ett arbetsmoment försvinner. Tidigare måste kunden göra en betalning i sin Internetbank och därefter gå in i sitt affärssystem och bokföra den. Med det webbaserade verktyget ser kunden fakturan i affärssystemet utan att behöva öppna sin Internetbank.

Fakturan skannas in direkt i affärssystemet och läggs upp i ett register varifrån betalningen senare kan ske. Förutom tidsbesparing och de vinster som det medför får företagen också bättre kontroll över betalningarna vilket på sikt resulterar i förbättrad likviditet.

– Vi är mycket glada över avtalet med BGC. Tillsammans förenklar vi vardagen för våra många svenska kunder ytterligare. Framför allt de små och medelstora företagen kan rationalisera sin fakturahantering rejält, säger Freddy Kristensen, Partner Manager på 24SevenOffice.

Miljövänligare fakturahantering
Idag sker cirka 85 procent av fakturahanteringen på papper, vilket ofta är en tidsödande process. Genom att digitalisera filerna och automatisera hanteringen av betalningar och fakturor får företagen en miljövänligare hantering. Dessutom uppnås ökad likviditet och lönsamhet.

– 24SevenOffice är en innovativ programvaruleverantör, som väljer att integrera sitt affärssystem med våra betalningstjänster. Vi ser det som ett bevis på vår starka position som ledande leverantör av säkra och effektiva betalningstjänster, säger Fredrik Tamker, Program Manager på BGC.


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Fredrik Tamker, Program Manager BGC, Tfn 08-725 66 42 eller 070-520 66 42
fredrik.tamker@bgc.se

Freddy Kristensen, Partner Manager 24SevenOffice, Tfn +47 90 574 744, fk@24SevenOffice.com

Om BGC
Bankgirocentralen BGC AB erbjuder produkter och tjänster för clearing av betalningar, girering, elektronisk fakturering och säkerhet på Internet i Sverige. BGC är den centrala aktören i Sverige vid förmedling av betalningar och betalningsinformation mellan banker och bankkunder. Bankgirot är det enda girosystemet i Sverige som hanterar alla typer av betalningar oavsett bank. Varje dag förmedlar BGC bankgirotransaktioner till ett värde av 25-50 miljarder SEK. BGC ägs av SEB, Swedbank, Handelsbanken, Nordea, Danske Bank, SkandiaBanken, Kaupthing Bank Sverige och Länsförsäkringar Bank. För mer information, se www.bgc.se

Om 24SevenOffice
24SevenOffice är ASA levererar en av Europas mest avancerade integrerade affärssystem som en tjänst på Internet. Systemet innehåller allt ett företag behöver för att administrera affärer och inkluderar bokföring, fakturering och logistik till CRM, e-post, projektstyrning, fil- och dokumenthantering och kalender. 24SevenOffice har verksamhet i Norge, Sverige och England. Företaget har idag mer än 80 anställda fördelat på kontoren i Oslo, Skien, Kristiansand och Stockholm. 24SevenOffice är sedan juni 2007 noterat på Oslo Børs. www.24SevenOffice.com


Om Bankgirot

Bankgirot är Sveriges mest erfarna fintechbolag och ett europeiskt clearinghus som levererat marknadsledande finansiell infrastruktur till banker, betalningsinstitut och företag sedan 1959. Genom innovativa lösningar inom betalområdet förmedlar Bankgirot idag 5 miljoner transaktioner på nära 60 miljarder kronor dagligen. Bolaget har omkring 260 medarbetare och omfattar de finansiella infrastrukturerna Bankgirosystemet och Betalningar i realtid. Bolaget utvecklar och förvaltar tjänster som Swish, Autogiro samt elektronisk identifiering och signering.