2021-06-17 08:57Nyheter

Unik outsourcing i finansbranschen

Outsourcingen genomförs för att säkerställa stabilitet, säkerhet och kvalitet över tid.  Under 2020 slutfördes flytten av Bankgirots serverplattform. Totalt handlade det om 600 servrar och 300 databaser. På samma sätt har utveckling och förvaltning av exempelvis Bankgirosystemets tjänster tidigare överförts till en annan leverantör.

 

”Vi bedömer att outsourcingen ger de bästa förutsättningarna för att även framåt uppfylla de krav som kommer att ställas”, säger Jonas Gavelin, CIO på Bankgirot

 

Två av leverantörerna är TietoEVRYsom levererar drift och förvaltning av Bankgirots betalplattformar och CGI som hanterar utveckling och förvaltning av betaltjänster.

 

”Det är för att minimera riskerna och samtidigt bibehålla en hög kvalitet som vi har valt att multisourca till flera externa leverantörer.”, fortsätter Jonas.

 

I och med Bankgirots samhällsviktiga uppdrag att garantera betalsverige så har outsourcingen skett på ett mycket planerat och kontrollerat sätt.

 

”För att inte samhället direkt ska påverkas krävs att allt fungerar hela tiden. Ett av de viktigaste målen med outsourcingen är att minska risken i vår leverans. Varje dygn hanterar ju Bankgirots system 70 miljarder kronor.”, avslutar Jonas.

 

Den svenska betalningsinfrastrukturen genomgår just nu en stor transformation. Bankgirot har ett viktigt uppdrag i transformationen – att fortsätta garantera betalsverige till sista transaktion i våra system.


Om Bankgirot

Bankgirot är ett svenskt clearinghus med 60 års erfarenhet av att leverera marknadsledande finansiell infrastruktur. Varje dag strömmar 7 miljoner transaktioner eller 73 miljarder kronor genom Bankgirots betalningssystem. Våra 160 medarbetare utvecklar Bankgirosystemet och Betalningar i realtid. Bankgirots system möjliggör bland annat Swish, Autogiro och e-faktura. Vi garanterar den svenska betalmarknaden med tillstånd från Finansinspektionen.


Kontaktpersoner

Mattias Dahllöf
Kommunikationsansvarig
Mattias Dahllöf