2016-12-15 15:01Nyheter

Sverige betalar med ny och digital teknik

Insight Intelligence rapporterar årligen om svenskars syn på betalningar i undersökningen ”Sverige Betalar”. I höstas kom rapporten som redovisar hur svenskarna ser på ny och digital teknik och hur man helst skulle vilja betala i framtiden. ”Sverige betalar 2016” är genomförd i samarbete med IIS, Visa Europe, SEQR och Bankgirot.

Trender

2013 var svenskarna frustrerade över att möjligheten att använda kontakter i samhället begränsats. Redan 2014 var frustrationen den motsatta, att man är tvungen att betala med kontanter eftersom man så sällan har dem på sig. 2015 var det ”Swish-effekten” det pratades om och att betala med mobilen var vanligast bland vänner.

2016 har vi blivit mer mobila, förtroende och användande av betal-appar ökar, ny teknik ger nya möjligheter och nya regelverk tar ned barriärer som tidigare skapades av geografi och valuta. Trenden är: Allt, överallt, direkt! säger Håkan Ygberg, Chef för affärsutveckling på Bankgirot

Summering från rapporten

Attityder till betalningar 2016

Utvecklingen mot ett allt mer kontantlöst samhälle håller i sig och generationsskillnaderna i betalvanor och betalpreferenser är stora. Äldre människor utanför storstäderna är de som föredrar kontanter medan unga personer i storstäderna använder de nya digitala betaltjänsterna. 

Bland de fem mest populära betaltjänsterna toppar Swish fortfarande användandet. 66% av respondenterna svarade att de använder Swish och andelen användare har ökat med 47 procentenheter det senaste året.

61% säger att de använder Klarna och 32% anger att de använder PayPal. Qliro är ny på marknaden (2015) och har redan gått om WyWallet i användarandel. Det är snabba skiftningar i användadet och tillväxten.

Betaltjänst och dess användare, Sverige betalar 2016

Svenskarnas önskemål

Betaltjänsterna ska vara snabba, smidiga, enkla och säkra att använda! Upplevelsen av vad som är snabbt, smidigt, enkelt och säkert skiljer sig åt beroende vem som svarar och påverkar då vilka betaltjänster man föredrar.

...och förtroende

Vi rör oss mot ett kontantfritt samhälle och förtroendet,  för digitala betaltjänster har ökat med 43 procentenheter på tre år. Kontanter mer populärt hos äldre män, 65-74 år, än hos män i åldrarna 16-29 år. 90% av unga kvinnor har bankID, jämfört med 52% av äldre personer.

Förtroendet för kontanter är dock fortfarande högt (87%). Däremot fortsätter förtroendet för fakturabetalningar att sjunka och digital nätvaluta används knappt pga lågt förtroende för säkerheten.

Respondenterna har också angivit oro över nya och digitala betalmetoder. Bland annat förklaras oron med att man inte förstår de nya betalmetoderna och att man inte vet var pengarna tar vägen.

Framtiden – Vad svenskarna tror och vill

Respondenterna i undersökningen både tror och vill betala med kort i störst utsträckning även om tio år. Svenskarna tror också på, och är intresserade av att betala med hjälp av betal-appar eller med kontaktlösa betalningar, dvs att blippa en betalning. Det är endast viljan att kunna betala kontant (9%) som är högre än tron (4%) på möjligheten att kunna betala kontant om tio år.

Många har svarat att de har svårt att förutse teknikutveckling, politiska beslut, datasäkerhet  m.m för att kunna föreställa sig kommande betalmetoder. Det är framförallt unga som är positiva och känner till nya betalmetoder.

Betalmetoder har länge varit knutna till köpsituationen. Bankgirots kommentar till detta är:

- Vi ser att kopplingen mellan betalmetod och köpsituation börjar förändras . Bland annat ökar acceptansen för mobila betalningar och kort, primärt hos yngre och i storstäder, vilket leder till att kontanter blir inaktuellt. I Sverige är det till stor del är framdrivet av Swish-applikationen och betalkort, men utvecklingen drivs även av att mobila lösningar dyker upp i många av livets områden och branscher med nya konkurrenter, säger Håkan Ygberg

Rapport Sverige Betalar
Rapport från Insight intelligence


Om Bankgirot

Bankgirot är Sveriges mest erfarna fintech-bolag. Vi är ett svenskt clearinghus med snart 60 års erfarenhet av att leverera marknadsledande finansiell infrastruktur. Varje dag strömmar 5 miljoner transaktioner eller 66 miljarder kronor genom Bankgirots betalningssystem. Våra 270 medarbetare utvecklar Bankgirosystemet, Betalningar i realtid och PKI Services. Bankgirots system möjliggör bland annat Swish, Autogiro och elektronisk identifiering. Vi garanterar och digitaliserar den svenska betalmarknaden med tillstånd från Finansinspektionen.