2018-10-30 15:06Nyheter

Stopptider för filer i december 2018

December är en månad med många helgdagar. Det kan påverka vilken dag du måste skicka in dina filer för Löner, Leverantörsbetalningar och Autogiro till Bankgirot.

Filer via servicebyrå eller internetbank

Du som sänder filer via servicebyrå, vänligen kontrollera med din servicebyrå vilket klockslag du senast bör sända filen för att den ska vara Bankgirot tillhanda i tid. Detsamma kan gälla om du skickar din fil via internetbanken. Hör med din bank vilka tider som gäller hos dem.

Löner

Stopptid för lönefiler till BankgirotSista löneutbetalningsdag innan jul 2018 är den 21 december, förutsatt att Bankgirot får filen senast klockan 19.00 den 19 december.

  

Leverantörsbetalningar och Autogiro inför jul

Sista betalningsdag gällande Leverantörsbetalningar och Autogiro innan jul 2018 är den 21 december, förutsatt att filen är Bankgirot tillhanda senast klockan 19.00 den 20 december.

 Leverantörsbetalningar och Autogiro inför årsskiftet 2018/2019

 

Sista bankdagen för året är den 28 december. Det innebär att leverantörsbetalnings-filen och autogirodragningen behöver vara Bankgirot tillhanda senast klockan 19.00 den 27 december.


Om Bankgirot

Bankgirot är Sveriges mest erfarna fintech-bolag. Vi är ett svenskt clearinghus med snart 60 års erfarenhet av att leverera marknadsledande finansiell infrastruktur. Varje dag strömmar 5 miljoner transaktioner eller 66 miljarder kronor genom Bankgirots betalningssystem. Våra 270 medarbetare utvecklar Bankgirosystemet, Betalningar i realtid och PKI Services. Bankgirots system möjliggör bland annat Swish, Autogiro och elektronisk identifiering. Vi garanterar och digitaliserar den svenska betalmarknaden med tillstånd från Finansinspektionen.