2021-10-14 16:49Nyheter

Ny vd med fortsatt fokus på stabilitet

Gert Andersson, vd Bankgirot.Gert Andersson

Bankgirots nya vd Gert Andersson  fokuserar på fortsatt stabilitet både i samarbetet med ägarbolaget P27 och i marknadens förflyttning till en ny betalningsinfrastruktur. Uthållighet, menar han, är en förutsättning på den komplexa resan.

När Gert Andersson i augusti klev in på Bankgirot i sin roll som vd hade han redan en god insikt i bolaget - både som styrelseledamot och som kund.

- När jag fick förfrågan om att bli vd på Bankgirot kändes det naturligt, kommenterar Gert Andersson sin nya roll.
- Att på styrelsenivå ha varit med och format Bankgirots uppdrag ger en bra grund nu när jag som vd har ett mer verksamhetsinriktat perspektiv.

Bankgirot numera dotterbolag till P27

Det är under lite nya förhållanden som han kliver ombord. Under sommaren slutfördes P27:s förvärv av Bankgirot - en process som pågått under flera år.

Nu är Bankgirot ett dotterbolag till P27 och ett samarbete har inletts. Verksamhetsmässigt är bolagen helt skilda åt och har var sin styrelse men Gert Andersson ser fördelar med förvärvet.
- Samarbetet med P27 förbättrar förstås förutsättningarna för en så smidig transformation av den svenska betalmarknaden som möjligt. Slutförandet av förvärvet innebär att P27 och Bankgirot nu kan tydliggöra respektive parts roll i transformationen.

Stabilitet fortsatt prioriterat

Bankgirots högsta prioritet är att ta ansvar för och förvalta den nuvarande betalningsinfrastrukturen.

Även som dotterbolag till P27 kvarstår Bankgirots uppdrag.
- Bankgirots högsta prioritet är att ta ansvar för och förvalta den nuvarande betalningsinfrastrukturen, slår Gert Andersson fast.
- Det kommer vi att göra så länge det behövs med lika hög eller högre stabilitet, kvalitet och effektivitet.

Uthållighet en nyckelfaktor

Bankgirots del i förflyttningen till en ny Nordisk betalinfrastruktur är också tydlig enligt Gert Andersson.
- Bankgirot kommer att följa marknadens takt i transformationen och avveckla de tjänster som kommer att levereras av andra aktörer, primärt P27 och bankerna, på ett säkert och kontrollerat sätt.
- Vi har hela tiden räknat med att den här komplexa resan kommer ta flera år. Det kräver uthållighet från både Bankgirot och andra aktörer.

Själv ser Gert Andersson fram emot det fortsatta arbetet.

- Det ska bli spännande att få vara med på insidan av den stora marknadstransformation som vi står inför, avslutar han.


Om Bankgirot

Bankgirot är ett svenskt clearinghus med 60 års erfarenhet av att leverera marknadsledande finansiell infrastruktur. Varje dag strömmar 7 miljoner transaktioner eller 73 miljarder kronor genom Bankgirots betalningssystem. Våra 160 medarbetare utvecklar Bankgirosystemet och Betalningar i realtid. Bankgirots system möjliggör bland annat Swish, Autogiro och e-faktura. Vi garanterar den svenska betalmarknaden med tillstånd från Finansinspektionen.


Kontaktpersoner

Mattias Dahllöf
Kommunikationsansvarig
Mattias Dahllöf