2016-10-28 13:49Nyheter

Nu tas Euro bort ur Leverantörsbetalningar

På grund av nya EU-regler* har Bankgirot, i överenskommelse med deltagarna i Bankgirosystemet, beslutat att ta bort eurobetalningsfunktionerna i utbetalningstjänsten Leverantörsbetalningar.

Från och med den 31 oktober 2016 kommer hanteringen av betalningsuppdrag i valutan euro inom Sverige ske direkt hos respektive bank.

När betalningar i euro inte längre hanteras av Bankgirot kommer dessa inte heller att redovisas i Bankgirots inbetalningstjänster som Bankgiro Inbetalningar och Insättningsuppgift via Internet.

Bankerna kommer att ha lösningar för eurobetalningar som uppfyller de nya EU-reglerna. Som kund med tjänsten Leverantörsbetalningar vänder du dig till din bank för mer information.

Anpassningar i affärssystem behövs

Tekniskt innebär de nya EU-reglerna att programvaror och affärssystem som hanterar eurobetalningar ska vara anpassadetill formatet ISO 20022 XML. Dessutom kan förändringar av funktioner för fakturering och avprickning av eurobetalningar behövas. För mer information för programvaruutvecklare se www.bankgirot.se/borttageuro.

* SEPA, Single Euro Payments Area, är ett initiativ inom EU med målet att stärka den europeiska integrationen och Europas konkurrenskraft internationellt genom en enhetlig betalningsstruktur för massbetalningar i euro. EU-kommissionen har antagit en förordning som innebär att nationella betalningsprodukter och format för betalningar i euro inom EU ska ersättas av produkter och format i enlighet med SEPAs regelverk. Reglerna gäller från och med den 31 oktober 2016 för de länder inom EES som inte har euro som valuta.


Om Bankgirot

Bankgirot är Sveriges mest erfarna fintech-bolag. Vi är ett svenskt clearinghus med snart 60 års erfarenhet av att leverera marknadsledande finansiell infrastruktur. Varje dag strömmar 5 miljoner transaktioner eller 66 miljarder kronor genom Bankgirots betalningssystem. Våra 270 medarbetare utvecklar Bankgirosystemet, Betalningar i realtid och PKI Services. Bankgirots system möjliggör bland annat Swish, Autogiro och elektronisk identifiering. Vi garanterar och digitaliserar den svenska betalmarknaden med tillstånd från Finansinspektionen.