2019-12-20 10:28Nyheter

Jonas Gavelin ny CIO på Bankgirot

Jonas Gavelin CIO BankgirotJonas Gavelin CIO Bankgirot

Bankgirots ledning får ett tillskott när Jonas Gavelin från 1 jan 2020 kliver på i rollen som CIO.

Jonas Gavelin har varit anställd på Bankgirot sedan 2018 och haft olika ledande befattningar inom bolagets IT-verksamhet, senast som chef för Service Design. I hans cv finns lång erfarenhet av både programledning och seniora chefspositioner från framförallt Swedbank.   

Det är med stolthet som jag tar mig an rollen som CIO, säger Jonas Gavelin. Bankgirot garanterar betalmarknaden i Sverige och jag ser fram emot att axla det ledarskapsansvar som krävs för att fortsätta utveckla och digitalisera Bankgirot för en framtid i betalmarknadens föränderliga värld.

Jonas Gavelin ersätter Mikael Larsson som tidigare varit tillförordnad CIO. Mikael fortsätter i Bankgirots ledningsgrupp som chef för Ledningsstöd.

Ordinarie chefer för Risk & säkerhet och Compliance

Nytt från och med 1 januari är också att Anders Altenburg, chef Risk och säkerhet, och Erik Kjellberg, chef Compliance, blir ordinarie i sina roller. De har under 2019 varit tillförordnade, men kommer nu att permanent ersätta Matilda Stjernberg respektive Anette Hult som går vidare till P27. Erik Kjellberg kommer även att ingå i Bankgirots ledningsgrupp.

 

 

 


Om Bankgirot

Bankgirot är Sveriges mest erfarna fintech-bolag. Vi är ett svenskt clearinghus med 60 års erfarenhet av att leverera marknadsledande finansiell infrastruktur. Varje dag strömmar 6 miljoner transaktioner eller 68 miljarder kronor genom Bankgirots betalningssystem. Våra 170 medarbetare utvecklar Bankgirosystemet och Betalningar i realtid. Bankgirots system möjliggör bland annat Swish, Autogiro och e-faktura. Vi garanterar och digitaliserar den svenska betalmarknaden med tillstånd från Finansinspektionen.​


Kontaktpersoner

Mattias Dahllöf
Kommunikationsansvarig
Mattias Dahllöf