2023-06-20 10:06Nyheter

Hälsa och hållbar vardag en framgångsfaktor för Bankgirot

Johan Lindqvist en av flera drivande krafter i Bankgirots idrottsförening.Det ligger mycket arbete och engagemang bakom det proaktiva hälsoarbete som bedrivs på Bankgirot. På bild Johan Lindqvist en av flera drivande krafter i Bankgirots idrottsförening.

Att ha friska och engagerade medarbetare är en förutsättning för att Bankgirot ska kunna garantera våra tjänsters tillgänglighet och säkra svensk betalinfrastruktur. Därför var stoltheten stor när Bankgirot nyligen utsågs till Sveriges näst mest hälsosamma arbetsplats.

Det är Nyckeltalsinstitutets årliga kartläggning av 700 000 medarbetares arbetsvillkor som nyligen visade att Bankgirot är en av Sveriges mest hälsosamma arbetsplatser. Bolaget hamnar på andra plats efter Riksbanken när Sveriges hälsosammaste arbetsplatser koras. Nyckeltalsinstitutets Hälsoindex kartlägger verksamhetens hälsoläge utifrån nio nyckeltal, som utgör centrala och relevanta indikatorer inom bland annat sjukfrånvaro, rehabresultat, friskvård och arbetsmiljöarbete.

Bolaget hamnar på andra plats efter Riksbanken när Sveriges hälsosammaste arbetsplatser koras.

-  Förutom att vi på Bankgirot är duktiga på att utnyttja vårt friskvårdsbidrag och hålla oss friska så ligger det mycket arbete och engagemang bakom det proaktiva hälsoarbete som bedrivs på Bankgirot, säger HR-chef Stina Falkovén, som är stolt över alla hängivna medarbetare som gjort det fina resultatet möjligt.

Att vara en eftertraktad jämställd arbetsgivare som attraherar, kompetensutvecklar och behåller engagerade medarbetare i en god och hälsosam arbetsmiljö är ett av Bankgirots hållbarhetsmål. Social hållbarhet är en viktig byggsten för Bankgirots förmåga att garantera betalsverige.


Om Bankgirot

Bankgirot är ett svenskt clearinghus med över 60 års erfarenhet av att leverera marknadsledande finansiell infrastruktur. Varje dag strömmar 8 miljoner transaktioner eller 76 miljarder kronor genom Bankgirots betalningssystem. Våra 160 medarbetare säkerställer system som möjliggör bland annat Autogiro, e-faktura och Swish. Vi garanterar den svenska betalmarknaden med tillstånd från Finansinspektionen.


Kontaktpersoner

Mattias Dahllöf
Kommunikationsansvarig
Mattias Dahllöf