2022-05-24 11:45Nyheter

Fortsatt leverans av betalningar - oavsett säkerhetsläge

Mikael Larsson Bankgirots Kris- och kontinuitetschefMed ett samhällsviktigt uppdrag har Bankgirot självklart ett löpande kontinuitetsarbete för att kunna hålla kritisk verksamhet på en acceptabel nivå, oavsett vad som inträffar, säger Mikael Larsson Bankgirots Kris- och kontinuitetschef.

Rysslands invasion av Ukraina har orsakat stort mänskligt lidande och det säkerhetspolitiska läget i vår omvärld har försämrats. Att Sverige ansöker om NATO-medlemskap ger också nya förutsättningar. Med utgångspunkt i ett samhällsviktigt uppdrag tar Bankgirot sitt ansvar för ett stabilt betalningsflöde i nytt geopolitiskt läge.

Med ett samhällsviktigt uppdrag har Bankgirot självklart ett löpande kontinuitetsarbete för att kunna hålla kritisk verksamhet på en acceptabel nivå, oavsett vad som inträffar.

- Som en viktig del i det svenska betalningssystemet ska Bankgirot säkerställa fortsatt leverans av stabila och säkra betalningar i Sverige oavsett säkerhetsläget, säger Mikael Larsson Bankgirots Kris- och kontinuitetschef.

- Med ett samhällsviktigt uppdrag har Bankgirot självklart ett löpande kontinuitetsarbete för att kunna hålla kritisk verksamhet på en acceptabel nivå, oavsett vad som inträffar. Bankgirot följer det geopolitiska läget och håller sedan februari ett extra öga mot vår omvärld. Vi gör också ytterligare insatser för att säkerställa reservplaner och rutiner.

Bankgirot har redogjort vårt läge för FI och rapporterar till dem.

Att Bankgirot bedriver sin verksamhet med tillstånd från Finansinspektionen gör att kontakterna med tillsynsmyndigheter och andra aktörer inom sektorn är tät enligt Mikael Larsson.

- Bankgirot har redogjort vårt läge för FI och rapporterar till dem. Även om vi inte kan dela detaljer i kontinuitetsplanerna med våra kunder så har dialogen varit bra. Vi har också, i vår tur, frekvent följt upp med våra drift- och förvaltningspartners.

I ett spänt omvärldsläge blir medvetenhet tillsammans med övning viktiga komponenter för att förbereda verksamheten mot eventuella störningar.

- Bankgirot deltar i de övningar som arrangeras inom sektorn och har också interna övningar för olika scenarier, säger Mikael Larsson.
- Vi gör även andra löpande insatser för att höja medvetenheten och kompetens inom området. Säkerhet är något som vi tar gemensamt ansvar för på Bankgirot.


Om Bankgirot

Bankgirot är ett svenskt clearinghus med över 60 års erfarenhet av att leverera marknadsledande finansiell infrastruktur. Varje dag strömmar 8 miljoner transaktioner eller 76 miljarder kronor genom Bankgirots betalningssystem. Våra 160 medarbetare säkerställer system som möjliggör bland annat Autogiro, e-faktura och Swish. Vi garanterar den svenska betalmarknaden med tillstånd från Finansinspektionen.


Kontaktpersoner

Mattias Dahllöf
Kommunikationsansvarig
Mattias Dahllöf