2023-03-07 12:41Nyheter

Fortsatt hög kundnöjdhet 2022

Eva Jalrup, chef Kundrelation Bankgirot Eva Jalrup, chef Kundrelation Bankgirot, är stolt över Bankgirots nöjda kunder.

För femte året i rad ökar kundernas nöjdhet med Bankgirot. Eva Jalrup, chef Kundrelation, är stolt över resultatet.
- Att höja nöjdheten ytterligare från den höga nivå Bankgirot ligger på är fantastiskt.

I oktober förra året fick de kundrepresentanter som har mest kontakt med Bankgirot chansen att tycka till om bolaget och leveransen. Resultatet blev väl godkänd.
På frågan hur nöjd man är med Bankgirot totalt sett får Bankgirot 8,8 av 10.

- Det här resultatet ligger på en mycket bra nivå, säger Eva Jalrup.

- Vi tar ett rejält kliv upp från 2021 då resultatet var 8,4.

Jag är oerhört stolt över det strålande resultatet. Vi bygger vidare på den goda relation och dialog vi har med våra kunder under 2023.

På frågan om vad ökningen beror på menar Eva att det finns flera orsaker, men att en stabil drift tillsammans med medarbetarnas kompetens, och ansvarstagande är två faktorer. Satsningar på kommunikation om Bankgirots roll i transformationen av betalmarknaden spelar antagligen också in.

- Den ökade kunddialogen verkar ha ökat förståelsen för Bankgirots roll i betalmarknadens transformation, säger Eva Jalrup.

- I de öppna kommentarerna ser vi ändå att vissa fortfarande har en lägre förståelse för hur Bankgirots nya uppdrag påverkar marknaden och deras verksamhet.

Bankgirot fortsätter den inslagna vägen med både gemensam och enskild kommunikation med banker och andra kunder Eva Jalrup lyfter en fortsatt öppen dialog som vägen framåt.

- Jag är oerhört stolt över det strålande resultatet. Vi bygger vidare på den goda relation och dialog vi har med våra kunder under 2023.


Om Bankgirot

Bankgirot är ett svenskt clearinghus med över 60 års erfarenhet av att leverera marknadsledande finansiell infrastruktur. Varje dag strömmar 8 miljoner transaktioner eller 76 miljarder kronor genom Bankgirots betalningssystem. Våra 160 medarbetare säkerställer system som möjliggör bland annat Autogiro, e-faktura och Swish. Vi garanterar den svenska betalmarknaden med tillstånd från Finansinspektionen.


Kontaktpersoner

Mattias Dahllöf
Kommunikationsansvarig
Mattias Dahllöf