2016-12-21 15:04Nyheter

Du vet väl att du kan förenkla din medgivandehantering?

Du kan förenkla ditt företags medgivandehantering och minska den manuella hanteringen genom att börja använda elektroniska medgivanden i tjänsten Autogiro.

Dessutom bidrar du till att värna om miljön och till ett mer hållbart samhälle genom att det blir färre pappersutskrifter.

Medgivande elektroniskt Autogiro

Det finns två tillval i Autogiro tjänsten för att hantera elektroniska medgivanden:

  • Medgivande via Hemsida
  • Medgivande via Internetbank

Vill du veta mer om elektroniska medgivanden så har vi beskrivit det i Användarmanualen för Autogiro 

För att börja använda elektroniska medgivanden tar du kontakt med din bank.


Om Bankgirot

Bankgirot är Sveriges mest erfarna fintech-bolag. Vi är ett svenskt clearinghus med snart 60 års erfarenhet av att leverera marknadsledande finansiell infrastruktur. Varje dag strömmar 5 miljoner transaktioner eller 66 miljarder kronor genom Bankgirots betalningssystem. Våra 270 medarbetare utvecklar Bankgirosystemet, Betalningar i realtid och PKI Services. Bankgirots system möjliggör bland annat Swish, Autogiro och elektronisk identifiering. Vi garanterar och digitaliserar den svenska betalmarknaden med tillstånd från Finansinspektionen.