2016-12-21 15:06Nyheter

Bankgirots julgåva går till Wateraid

Varje år donerar Bankgirot en julgåva till välgörande ändamål. Det är viktigt för oss att säkerställa att den organisation som får julgåvan arbetar hållbart utifrån kriterierna Demokrati, Ekonomi och Transparens.

Gåvan ska skänkas till en organisation som just nu arbetar med akuta och aktuella händelser och som tydligt värnar om medmänniskor och allas lika värde oavsett kön, religion och sexuell läggning.

2016 går Bankgirot julgåva till att hjälpa de 650 miljoner människor på vår jord som inte har tillgång till rent vatten. Med denna gåva skänker vi liv, hopp och framtidstro på de platser där det behövs som allra mest.

God jul och gott nytt år 2016

God jul och gott nytt år önskar vi på Bankgirot!


Om Bankgirot

Bankgirot är Sveriges mest erfarna fintech-bolag. Vi är ett svenskt clearinghus med snart 60 års erfarenhet av att leverera marknadsledande finansiell infrastruktur. Varje dag strömmar 5 miljoner transaktioner eller 66 miljarder kronor genom Bankgirots betalningssystem. Våra 270 medarbetare utvecklar Bankgirosystemet, Betalningar i realtid och PKI Services. Bankgirots system möjliggör bland annat Swish, Autogiro och elektronisk identifiering. Vi garanterar och digitaliserar den svenska betalmarknaden med tillstånd från Finansinspektionen.