2022-02-17 16:40Nyheter

Bankgirots 2021: Ett år av förstärkning och förberedelse

Gert Andersson, vd BankgirotBankgirots vd Gert Andersson summerar 2021 som ett år av förstärkning och förberedelse.

Efter ännu ett pandemiår summerar Bankgirots vd Gert Andersson 2021 som ett spännande år med flera utmaningar och förändringar. Med P27 som nya ägare
ser Gert Andersson att rätt förutsättningar skapas för Bankgirots bidrag i marknadens transformation. 2021 var också året då bolagets förberedelser för en framtida utfasning av tjänster och verksamhet tog form.

Ökade volymer
Efter sex månader som vd kan Gert Andersson konstatera att trots coronapandemins grepp om världen har antalet betalningar i Sverige ökat. Totalt genomfördes drygt 2 miljarder betalningar i Bankgirots system under 2021.
- Dessutom slogs rekord när vi under december hanterade 200 miljoner betalningar under en och samma månad, säger Gert Andersson.

Liksom tidigare år har Bankgirot bidragit till den finansiella stabiliteten i Sverige.

Med Bankgirots centrala roll på betalmarknaden är bolagets förmåga att säkerställa en hög tillgänglighet i säkra system avgörande. Även under 2021 visar statistiken att Bankgirot presterat väl.
- Liksom tidigare år har Bankgirot bidragit till den finansiella stabiliteten i Sverige under 2021, säger Gert Andersson.
- Till exempel var bolagets Clearing- och Avvecklingstjänst tillgänglig mer än 99,9 procent under året och tillgängligheten för Betalningar i Realtid (BiR) låg strax under 99,9 procent.

Dotterbolag till P27
Stabilitet är fortsatt fokus sedan Bankgirot i juli blev ett dotterbolag till P27. P27:s förvärv av Bankgirot är en del i den omfattande transformation som pågår där dagens betalningsinfrastruktur ska hanteras av andra aktörer än Bankgirot. Tills vidare kvarstår Bankgirots samhällsbärande roll.
- Att säkerställa stabilitet i befintlig infrastruktur är Bankgirots högst prioriterade uppdrag även under åren framåt, säger Gert Andersson.
- Samtidigt ska vi planera och förbereda för en ansvarsfull avveckling av befintliga tjänster och stödja marknadens transformation i den utsträckning det finns möjlighet.

Bankgirot kommer att genomföra en ansvarsfull avveckling - gentemot marknaden, kunder, ägare och som ansvarsfull arbetsgivare.

Gert Andersson menar att Bankgirot har lång erfarenhet av samarbete med intressenterna på marknaden och att detta fortgår.
- På Bankgirot välkomnar vi det nya och fortsätter att samverka med P27 och marknaden i transformationen.
- Vi kommer att verka parallellt i flera år. När marknaden till slut har flyttat över betalningar och betaltjänster till den nya infrastrukturen ska Bankgirot avveckla sina tjänster. Sedan är planen att också avveckla verksamheten och bolaget, fortsätter han.
- När det väl är dags kommer Bankgirot att genomföra en ansvarsfull avveckling - gentemot marknaden, kunder, ägare och som ansvarsfull arbetsgivare.

Kompetenta medarbetare ger trygghet
Som relativt ny vd är Gert Andersson imponerad av den kompetens han möter inom företaget.
- Som styrelseledamot har jag uppfattat Bankgirot som ett mycket kunnigt och ansvarsfullt bolag, säger han.
- Den bilden har jag kvar, med tillägget att medarbetarna är ännu mer engagerade och ansvarstagande än jag föreställt mig.
Bankgirots vd är också glad över att medarbetarnöjdheten är fortsatt hög (7,8 av 10, 2021).
- Det känns tryggt med både kompetenta och nöjda medarbetare på den resa bolaget nu gör, reflekterar Gert Andersson.
- Bankgirot ska fortsätta att vara en attraktiv arbetsgivare – det är målet.

Vi fortsätter att uppgradera och anpassa det som behövs för att säkerställa kvalitet och stabilitet.

För att säkerställa Bankgirots verksamhet under transformationen har flera proaktiva åtgärder genomförts för att hantera de operationella och finansiella risker som följer på en marknad i förändring.
- Bankgirot har under året fortsatt att förstärka leverantörsstyrning och regelefterlevnad samtidigt som vi genomfört ett antal säkerhetshöjande åtgärder, menar Gert Andersson.
- Flera aktiviteter som stärkt driften både tekniskt och processmässigt har gått i mål. Vi fortsätter att uppgradera och anpassa det som behövs för att säkerställa kvalitet och stabilitet.

Under Finansinspektionens tillsyn
Att minska risker är även målet för Finansinspektionen (FI) som under 2021 identifierat Sveriges betalinfrastruktur som ett prioriterat område för sin tillsyn. För Bankgirot har detta inneburit att två områden, kontinuitetshantering och utkontrakterad verksamhet granskats av myndigheten under året.
- Regelverksefterlevnad är alltid prioriterat för Bankgirot och vi har en löpande öppen dialog med FI, säger Gert Andersson.
- Vad det gäller granskningen av vår kontinuitetshantering stängde FI den utan åtgärd, vilket vi såg fram emot, fortsätter han.
Granskningen av outsourcad verksamhet pågår och Gert Andersson understryker att granskningarna inte beror på någon särskild händelse.
- Det här är en del av FI:s löpande ordinarie tillsyn och en naturlig del av Bankgirots verksamhet.

Kundnöjdheten ökade något till 8,4 från 8,3 av 10 föregående år.

Trots ett år som fortsatt genomsyrats av pandemi, planering inför stora förändringar i den svenska betalmarknaden och en därav begränsad tjänsteutveckling hos Bankgirot, är Bankgirots kunder nöjda. Kundnöjdheten ökade något till 8,4 från 8,3 av 10 föregående år.
- Det är glädjande att se att den uppåtgående trenden håller i sig för tredje året i rad, säger Gert Andersson.
- Framför allt är det Bankgirots leverans av tjänster och support som kunderna uppskattar.

Fortsatt förstärkning 2022
När Gert Andersson blickar framåt ser han fortsatt förstärkning som ledord.
- Under 2022 kommer Bankgirot att gå vidare på den inslagna vägen och fortsätta satsningarna för att ytterligare stärka säkerheten och stabiliteten i våra betalsystem – både tekniskt och regelverksmässigt.
- I en värld med ökad ovisshet, både genom marknadstransformation och ett oroligare säkerhetspolitiskt läge, får fundament som riskhantering ytterligare fokus. Här tar Bankgirot nästa steg under 2022.
Gert Andersson ser också en ökad tydlighet i transformationsplanerna framåt.
- På Bankgirot ligger vi långt framme i planeringen för hur Bankgirot ska agera i de olika förändringsstegen. I takt med att marknadens lösningar och förutsättningar konkretiseras kan vi förfina planerna.
- Tills vidare fortsätter Bankgirot att garantera den svenska betalmarknaden, avslutar han.


Om Bankgirot

Bankgirot är ett svenskt clearinghus med 60 års erfarenhet av att leverera marknadsledande finansiell infrastruktur. Varje dag strömmar 7 miljoner transaktioner eller 73 miljarder kronor genom Bankgirots betalningssystem. Våra 160 medarbetare utvecklar Bankgirosystemet och Betalningar i realtid. Bankgirots system möjliggör bland annat Swish, Autogiro och e-faktura. Vi garanterar den svenska betalmarknaden med tillstånd från Finansinspektionen.


Kontaktpersoner

Mattias Dahllöf
Kommunikationsansvarig
Mattias Dahllöf