2018-02-09 14:17Nyheter

Bankgirot välkomnar en nordisk betalinfrastruktur

DescriptionDescription

De fyra svenska storbankerna SEB, Swedbank, Nordea och Handelsbanken säger idag att de tillsammans med Danske Bank, DNB och OP Financial Group ska undersöka möjligheterna att skapa en nordisk betalinfrastruktur med gemensamma produkter.

Målet är att skapa världens första betalområde för nationella och gränsöverskridande betalningar i flera valutor.

Bankgirot har som internationell ledare garanterat och digitaliserat den svenska betalmarknaden i snart 60 år. Det här ger oss goda förutsättningar att fortsätta bidra till den utvecklingen i hela Norden säger Jeanette Jäger, vd, Bankgirot.

Bankerna uppger i en pressrelease att de har sin utgångspunkt i öppet tillträde och gemensamma europeiska standarder och att ambitionen är att den gemensamma infrastrukturen ska bidra till ökad konkurrens mellan nordiska betalleverantörer.

- Det här är en stor och glad nyhet för Bankgirot. Våra kunders initiativ ligger helt i linje med vår strategi för bolagets utveckling i Norden, det långt framskridna projektet ”Framtidens betalningar” och vårt koncept ”Open Payments” som vi introducerade i höstas, säger Jeanette Jäger.

Pressfrågor besvaras av Fredrik Holm 08 – 725 67 00


Om Bankgirot

Bankgirot är Sveriges mest erfarna fintech-bolag. Vi är ett svenskt clearinghus med snart 60 års erfarenhet av att leverera marknadsledande finansiell infrastruktur. Varje dag strömmar 5 miljoner transaktioner eller 66 miljarder kronor genom Bankgirots betalningssystem. Våra 270 medarbetare utvecklar Bankgirosystemet, Betalningar i realtid och PKI Services. Bankgirots system möjliggör bland annat Swish, Autogiro och elektronisk identifiering. Vi garanterar och digitaliserar den svenska betalmarknaden med tillstånd från Finansinspektionen.