2016-11-08 14:54Nyheter

Bankgirot utvecklar organisationen för Risk & säkerhet och välkomnar Annette Hult som Chief Risk Officer

Annette-Hult-BankgirotAnnette Hult

I början av oktober välkomnade vi Annette Hult som ny Chief Risk Officer (CRO) med ansvar för vår nya risk- och säkerhetsorganisation och som medlem av Bankgirots ledningsgrupp.

Bankgirot utvecklar organisationen för Risk & säkerhet för att möta de krav och behov som omvärlden ställer på oss. Vi blir mer och mer mobila, ny teknik och nya regelverk skapar fler möjligheter och förutsättningar. Samhällsförändringarna sker snabbt och trenden är tydlig:

Allt, överallt och direkt – Direktekonomin är här!

Med  den nya organisationen säkerställer vi att risk och säkerhet arbetar närmare varandra under Annettes ledning, i syfte att förstärka översyn och bevakning.

Mina tre huvuduppdrag innebär att ta fram ett tydligt risk- och säkerhetsramverk, att vara rådgivande inom området och att hitta verktyg för att validera riskarbetet, berättar Annette Hult, Bankgirots nya CRO.

Annette har en lång och bred erfarenhet från ett antal risk- och säkerhetsområden inom finanssektorn. Senast kommer Annette från en tjänst som chef för Risk & Regulation, på avdelningen ”Stora företag och Institutioner” på Swedbank, där hon byggde upp en riskhanteringsfunktion med fokus på Operativ risk, Informationssäkerhet, Penningtvätt och Regelverksbevakning. Med detta i ryggen och med utbildning inom Data- och Systemvetenskap såväl som beteendevetenskap, ser vi att Annette kommer tillföra ny kompetens som bidrar till Bankgirots utveckling.

- Under min första månad på Bankgirot har jag upplevt en välkomnande organisation. Min utgångspunkt är att riskarbetet ska vara en möjliggörare för Bankgirot att nå sina mål. Det känns spännande att få vara här och bidra till Bankgirots nystartade förändringsresa, en resa som är påverkad av faktorer utifrån men även av en intern satsning på medarbetarutveckling och ett ständigt förbättringsarbete” säger Annette Hult


Om Bankgirot

Bankgirot är Sveriges mest erfarna fintech-bolag. Vi är ett svenskt clearinghus med snart 60 års erfarenhet av att leverera marknadsledande finansiell infrastruktur. Varje dag strömmar 5 miljoner transaktioner eller 66 miljarder kronor genom Bankgirots betalningssystem. Våra 270 medarbetare utvecklar Bankgirosystemet, Betalningar i realtid och PKI Services. Bankgirots system möjliggör bland annat Swish, Autogiro och elektronisk identifiering. Vi garanterar och digitaliserar den svenska betalmarknaden med tillstånd från Finansinspektionen.