2023-09-28 07:05Nyheter

Bankgirot tar arbetet med framtida svensk betalinfrastruktur vidare

BankgirotBankgirot

Det står nu klart att Bankgirot även framåt kommer att leverera svensk betalinfrastruktur. Uppgiften är att säkerställa och modernisera befintlig betalinfrastruktur samtidigt som lösningar för framtiden ska tas fram.

Hur detta ska genomföras är nästa steg för Bankgirot. Resultaten från det projekt (NPS) som startades tillsammans med P27 för att framtidssäkra svensk betalinfrastruktur tas nu vidare av Bankgirot i dialog med marknaden.

För att ta tillvara på expertis och kompetens i det fortsatta arbetet är målsättningen att erbjuda alla P27:s medarbetare anställning i Bankgirot.

I linje med den nya inriktningen har Bankgirot från och med 1 oktober en ledningsgrupp som både består av chefer från Bankgirot och chefer som tidigare har arbetat på P27 (bankgirot.se).

P27 kvarstår som ägare av Bankgirot och legalt bolag tillsvidare, men utan operativ verksamhet och med ett fåtal anställda.


Om Bankgirot

Bankgirot är ett svenskt clearinghus med över 60 års erfarenhet av att leverera marknadsledande finansiell infrastruktur. Varje dag strömmar 9 miljoner transaktioner eller 84 miljarder kronor genom Bankgirots betalningssystem. Våra 160 medarbetare säkerställer system som möjliggör bland annat Autogiro, e-faktura och Swish. Vi garanterar den svenska betalmarknaden med tillstånd från Finansinspektionen.


Kontaktpersoner

Mattias Dahllöf
Kommunikationsansvarig
Mattias Dahllöf