2017-01-12 15:08Nyheter

Bankgirot har ingått ett samarbete med Hello World!

Hello World! är en ideell förening som syftar till att främja barns och ungdomars intresse för digitalt skapande genom att driva läger på skollov och Meetups på helger.

Under sammankomsterna möts barn och ungdomar mellan 7-18 år, och hjälper varandra samt coachas av ledare som är högskolestudenter från KTH och motsvarande.

Hello Worlds mål är att Sverige i framtiden ska ha tillräckligt med IT-kompetens för att säkra landets konkurrenskraft samt att framtidens digitala stjärnor består av lika många tjejer och killar. Visionen är att göra digitalt skapande lättillgängligt för alla barn och ungdomar oavsett tidigare förkunskaper och ekonomiska förutsättningar.

Att bli Partner till Hello World! innebär att Bankgirot kan vara med och bidra till att Sverige har tillräckligt med IT-kompetens inför framtiden. Vi kan då hjälpa till att göra digitalt skapande lättillgängligt för fler ungdomar oavsett tidigare förkunskaper.

Genom att hjälpa Hello World! bidrar Bankgirot till att fler digitala stjärnor tänds”.

Om du vill veta mer om Hello World kan du läsa vidare här http://helloworld.seHello World!

 


Om Bankgirot

Bankgirot är Sveriges mest erfarna fintech-bolag. Vi är ett svenskt clearinghus med snart 60 års erfarenhet av att leverera marknadsledande finansiell infrastruktur. Varje dag strömmar 5 miljoner transaktioner eller 66 miljarder kronor genom Bankgirots betalningssystem. Våra 270 medarbetare utvecklar Bankgirosystemet, Betalningar i realtid och PKI Services. Bankgirots system möjliggör bland annat Swish, Autogiro och elektronisk identifiering. Vi garanterar och digitaliserar den svenska betalmarknaden med tillstånd från Finansinspektionen.