2023-03-07 13:00Nyheter

Bankgirot 2022: Stabil drift, kontinuitetsfokus och nöjda kunder

Gert Andersson, vd BankgirotGert Andersson, vd Bankgirot, gläds åt ett år med fortsatt stabil drift och nöjda kunder.

När 2022 läggs till handlingarna blickar Bankgirots vd Gert Andersson tillbaka på ännu ett händelserikt år för bolaget – präglat av transformationen av Betalsverige och en alltmer osäker omvärld. Han gläds åt fortsatt stabil drift och nöjda kunder.

Det börjar kännas avlägset, men i början av 2022 rådde fortfarande pandemi och coronarestriktioner i Sverige. I februari slopades restriktionerna och på Bankgirot inleddes en återgång, inte till det gamla, utan till ett nytt och flexibelt arbetssätt. Något som har gått mycket bra, tycker Gert Andersson.   

- Man kan konstatera att vår verksamhet fungerade väldigt väl under pandemin. Även införandet av vårt nya arbetssätt, där medarbetare kan växla mellan kontoret och att jobba på distans, har fungerat smidigt, säger Gert Andersson.

Betalinfrastrukturen ska alltid vara säkerställd
Bankgirots viktigaste uppdrag är att säkerställa stabilitet i befintlig infrastruktur. Det har alltid prioriterats högt, men blir allt viktigare i takt med att läget i omvärlden blir mer osäkert.

- Vi arbetar mycket aktivt med risk- och kontinuitet och Bankgirot har en hög driftsäkerhet. Vad gäller det ansträngda omvärlds- och säkerhetsläget samverkar Bankgirot med övriga relevanta aktörer för att betalinfrastrukturen ska fungera både i fredstid och vid förhöjd beredskap, säger Gert Andersson.

Målen för tillgängligheten i Bankgirots system är högt satta – med all rätt. Under 2022 var tillgängligheten fortsatt hög; till exempel var Bankgirots Clearing- och Avvecklingstjänst tillgänglig 99,67 procent av tiden och tillgängligheten för Betalningar i Realtid var 99,93 procent.

Vi har fortsatt, och kommer att fortsätta, att arbeta aktivt och proaktivt med transformationen, både tillsammans med marknaden och med våra egna förberedelser.

Fortsatta aktiviteter för transformation
Gert Andersson är glad över den öppna och förtroendefulla dialog han och medarbetarna haft med Bankgirots kunder under året. Den har inte minst handlat om Bankgirots roll i den pågående transformationen av betalmarknaden i Sverige.

- Vi har fortsatt, och kommer att fortsätta, att arbeta aktivt och proaktivt med transformationen, både tillsammans med marknaden och med våra egna förberedelser för en ansvarsfull avveckling av Bankgirots tjänster och verksamhet, säger Gert Andersson och fortsätter:

- Vi har en tydligt definierad planeringshorisont för att säkerställa betalningar till sista transaktion. Vi analyserar marknadens läge och justerar löpande i våra förberedelser.

Förtroendefull kunddialog och goda betyg
Bankgirots kunder har varit mer än nöjda under 2022, visar den senaste kundundersökningen som gjordes i slutet av året. På frågan om hur Bankgirot hanterar eventuella incidenter svarar 100 procent av de svarande kunderna att de anser att Bankgirot agerar ansvarsfullt. Den totala nöjdheten har ökat de senaste åren och för 2022 ligger medelvärdet på 8,8 av maximalt 10 på indexskalan.

Ytterligare kvalitetsbevis kom efter Finansinspektionens två granskningar av Bankgirot som gjordes under 2022. I början av året avslutades granskningen avseende utkontrakterad verksamhet som påbörjades i augusti 2021, och i september blev granskningen av Bankgirots incidenthantering av it- och informationssäkerhetsrisker färdig. Finansinspektionen skrev av det senare ärendet, eftersom det inte framkom några brister.

Det ligger i vårt kärnuppdrag att ha en säker leverans med hög kvalitet. Bankgirot kommer att ta ytterligare steg i kontinuitets- och säkerhetsarbetet för att säkerställa det.

Ansvarstagande medarbetare säkrar kvalitet
Att verksamheten är stabil och håller så hög kvalitet beror till stor del på Bankgirots medarbetare, menar Gert Andersson.

- Jag är imponerad av den erfarenhet och kompetens som finns på Bankgirot. Vi brukar prata om att det finns en Bankgiro-kultur, och den märks verkligen. Det finns en laganda och en stolthet över arbetet man gör, och ett ansvarstagande i både stort och smått. Det är fantastiskt och jag är säker på att det bidrar till vår stabila leverans.

Ytterligare steg under 2023
Under 2023 ser Gert Andersson ett fortsatt fokus på kontinuitet och stabilitet.

- Det ligger i vårt kärnuppdrag att ha en säker leverans med hög kvalitet. Bankgirot kommer att ta ytterligare steg i kontinuitets- och säkerhetsarbetet för att säkerställa det och även för att möta det förhöjda beredskapsläge som Sverige och resten av omvärlden befinner sig i, säger han.

I marknadens transformation förväntas flera viktiga aktiviteter under året - något som också spelar roll för Bankgirots planering och verksamhet.

- Vi är en del i transformationen och kommer att vara i fas med marknadens transformationsplan. Bankgirots nuvarande tjänster ska fungera som vanligt tills en ny betalinfrastruktur finns på plats. Först då fasar vi ut befintliga produkter och avvecklar verksamheten på ett ansvarsfullt sätt – ansvarsfullt gentemot marknaden, kunder, ägare och som en ansvarsfull arbetsgivare, avslutar Gert Andersson.


Om Bankgirot

Bankgirot är ett svenskt clearinghus med över 60 års erfarenhet av att leverera marknadsledande finansiell infrastruktur. Varje dag strömmar 8 miljoner transaktioner eller 76 miljarder kronor genom Bankgirots betalningssystem. Våra 160 medarbetare säkerställer system som möjliggör bland annat Autogiro, e-faktura och Swish. Vi garanterar den svenska betalmarknaden med tillstånd från Finansinspektionen.


Kontaktpersoner

Mattias Dahllöf
Kommunikationsansvarig
Mattias Dahllöf